Publisert 05.05.2022

Avdelingsoverlege

Vil du være med å videreutvikle vårt gode team?

Revmatologisk avdeling HNT har nå ledig fastavdelingsoverlegestilling i 100%. Oppstart etter nærmere avtale.
Levanger har ca. 20.000 innbyggere og er en av åtte
kommuner i nedslagsfeltet til Sykehuset Levanger med totalt ca. 100 000
innbyggere. Levanger ligger 80 km nord for Trondheim og 50 km fra flyplass
(Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt
utbygd skoletilbud, et rikt kulturliv og har en flott og variert natur med kort
avstand mellom fjord og fjell.  

Revmatologisk avdeling ved Sykehuset Levanger er en del av Klinikk for medisin
og rehabilitering. Det revmatologiske tilbudet i Helse Nord-Trøndelag utføres
ved Sykehuset Levanger, og avdelingen har et pasientgrunnlag på ca. 140 000 fra
hele den nordlige delen av Trøndelag.
Avdelingen har 3 overlegestillinger og 3 LIS stillinger p.t. 

Vi har i all hovedsak poliklinisk virksomhet.

To senger ved medisinsk avdeling disponeres for alvorlig syke pasienter og komplekse
utredninger. Avdelingen har en infusjonsenhet med ca. 650 infusjoner årlig og
en sykepleiedrevet poliklinikk. Det er et tett tverrfaglig samarbeid mellom
leger, sykepleiere og sekretærer ved avdelingen, samt andre grenspesialiteter
på sykehuset.

Vi er en del av NTNU LINK, som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU.

Det legges til rette for faglig utvikling i form av deltagelse på kurs, seminar og forskning. HUNT forskningssenter ligger like i tilknytning
til sykehuset.

Arbeidssted Sykehuset Levanger.                       

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og behandle pasienter med revmatisk sykdom
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og sykehuset for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i revmatologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i revmatologi  
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon     

Personlige egenskaper

 • Evne til god samhandling med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet

Vi tilbyr

Spennende faglige utfordringer med utredning av de fleste revmatiske diagnoser. Du vil møte engasjerte kolleger med stor interesse for faget. Vi jobber for kontinuerlig faglig oppdatering gjennom blant annet undervisning sammen med St. Olav og møter med nyre-, lunge- og røntgenleger. Denne fagutvekslingen bidrar til utvikling og tettere samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø, dette bygger vi gjennom nært samarbeid mellom de ulike faggruppene på avdelingen.

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlem i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Kristine Kolic-Johnsen, Kst. Avdelingsleder, 74097504, kristinejohnsen.knudsen@helse-nordtrondelag.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for medisin og rehabilitering

Referansenr.:4519330190
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 19.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Avdelingsoverlege

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Revma, Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no