Publisert 06.07.2022

Avsnittsleder forebyggende og patrulje

GDE Namdal/ Innherred er den nordligste geografiske driftsenheten i Trøndelag Politidistrikt. GDE Namdal/Innherred består av to politistasjonsdistrikt; Namdal politistasjonsdistrikt og Innherred politistasjonsdistrikt. Namdal politistasjonsdistrikt har tjenestesteder i Nærøy, Lierne, Grong og Namsos, med hovedsete i Namsos. Innherred politistasjonsdistrikt har tjenestesteder i Steinkjer og Verdal, med hovedsete i Steinkjer.

Våre to tjenesteenheter utveksler ressurser etter behov. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og og spennende arbeidsoppgaver.

Ved seksjon for Forebyggende og patrulje, er det ledig en fast stilling som avsnittsleder. Stillingen har oppmøtested, Steinkjer politistasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Tjenesteplanlegging i samarbeid med seksjonsleder og avsnittsleder FOP, Levanger og Verdal
 • Oppfølging av kunnskapsbasert politiarbeid (KUBA)
 • Medlem av tjenesteenhetens ledergruppe
 • Følge opp personalansvaret i henhold til HMS, mål- og resultater, kompetanseutvikling og
  organisasjonsutvikling
 • Utvikle ønsket kultur gjennom god ledelse og aktiv medarbeiderskap
 • Faglig utvikling og oppdatering av medarbeidere ved forebyggende og patrulje i tjenesteenheten i samarbeid med andre aktører i GDE og funksjonell enhet. Fokus på effektive arbeidsprosesser og hensiktsmessige samarbeidsarenaer
 • Ansvar for oppfølging/orden i den operative delen av Steinkjer politistasjons lokaler
 • Rekrutteringsansvar for avsnittets nye medarbeidere
 • Operativ tjeneste og turnusarbeid må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Bestått Politiskole/Politihøgskole
 • Bred erfaring fra politietaten innen operativ tjeneste 
 • God forståelse for operativt og kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • Må inneha IP4 godkjenning eller kunne godkjennes for slik kompetanse

Fordelskrav:

 • Ledererfaring fra fagledelse innenfor tjenesteområdet og/eller personalledelse (mer enn 2 år) 
 • Relevant lederutdanning fra høgskole/universitet. Arbeidsgiver vil legge til rette for, og oppfordre til, slik videreutdanning
 • Erfaring fra etterforskning og forebyggende politiarbeid

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning/erfaring i instruksjon/pedagogikk

 

Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Endrings- og utviklingsorientert
 • Må vise beslutningsevne og handlekraft, samt forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Være medarbeiderorientert og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å arbeid analytisk, systematisk, selvstendig og strukturert

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politioverbetjent stillingskode 0287, per tiden kr 689 100 – 728 100 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. trening i arbeidstiden)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Gunnar Arvid Solli, Seksjonsleder forebyggende og patrulje, 97012601

Arbeidssted

Strandvegen 38
7713 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag politidistrikt

Referansenr.:4529718584
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 21.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 21.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Avsnittsleder forebyggende og patrulje

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon forebyggende og patrulje, Innherred politistasjonsdistrikt, GDE Namdal/Innherred, Trøndelag politidistrikt

Adresse: Strandvegen 38 STEINKJER

Hjemmeside: www.politiet.no

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 39 kommuner  med et folketall på 470 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1100 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.