Publisert 21.09.2022

 Barnefaglig ansvarlig 

VI SØKER DEG SOM ØNSKER Å BIDRA TIL EN GOD HVERDAG FOR BARN OG UNGE FLYKNINGER!

Vi søker etter Barnefaglig ansvarlig i vårt mottak i Steinkjer i en et års periode, med mulighet for forlengelse.  Du vil møte barn og unge som har opplevd å måtte flykte fra hjem og opplevd at verden har blitt snudd på hodet. Vår jobb er blant annet å møte, forstå, og tilrettelegge for barna i mottak, slik at de skal så en så fin hverdag som mulig ut fra situasjonen de er i. 

Steinkjer mottakssenter er et av to integreringsmottak i Norge, og har i dag 190 plasser. Vi er et desentralisert mottak ,og administrasjonsbygningen ligger i Steinkjer sentrum med utsikt mot Steinkjerelva og bystranda.

Steinkjer er omringet av fjell og elv- med mulighet for mange flotte naturopplevelser, hele året. Byen kan også tilby festival, uteliv, shopping, musem med mer. 

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Medansvar for arbeidet med familier med barn og ungdom.
 • Individuell oppfølging og kartlegging av beboere med særskilte behov og sårbare personer.
 • Sosialfaglig oppfølging av beboere, spesielt familier med barn.
 • Oppfølging av barn i grunnskole og i barnehage.
 • Gjennomføring av mottakssamtaler med nye beboere med barn. 
 • En stor del av jobben vil være ute blant beboerne i mottaket, på deres hjemmearena.
 • Ansatt har medansvar for kvalitet og det faglige miljøet på mottak.
 • Følge UDI`s retningslinjer for Ordinære flyktningmottak.
 • Samarbeide med andre instanser, som UDI, helsetjenesten, skole, BUP med flere, for god og helhetlig oppfølging av ungdommen. 
 • Følge Hero`s retningslinjer for drift.
 • Drive miljøarbeid og veilede miljøarbeidere.
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver må påregnes
 • Yte god omsorg og være god rollemodell for beboerne.
 • Administrative oppgaver knyttet til avdelingen
 • Delta i mottakets bakvaktordning sammen med øvrige ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Barnefaglig utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring fra miljøarbeid er en fordel
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Andre språkkunnskaper er en fordel.
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel
 • I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 • Gyldig norsk førerkort

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt: Samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og jobbe strukturert og målrettet, evne til å håndtere raske endringer og evne til å jobbe med mennesker i en spesiell livssituasjon  

Vi tilbyr

 • Ansettelse i en seriøs flerkulturell bedrift i stadig utvikling.
 • Et uformelt, hyggelig og profesjonelt miljø.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling.
 • Pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn ihht tariffavtale.
 • Hero Norge ønsker en personalgruppe preget av mangfold, og oppfordrer spesielt menn og personer med innvandrerbakgrunn til å søke.
 • Personer som påberoper seg fortrinnsrett må opplyse om dette i sin søknad.

Kontaktinformasjon

Monica Nilsen, barnefaglig ansvarlig, 98818585, monica.nilsen@heroeurope.com

Arbeidssted

Håkkagata 4
7714 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Hero Norge AS

Referansenr.:4565925699
Stillingsprosent: 100%
Midlertidig
Startdato: 22.09.2022
Sluttdato: 31.12.2022
Søknadsfrist: 05.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 05.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel:  Barnefaglig ansvarlig 

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Hero Norge AS

Adresse: Håkkagata 4 STEINKJER

Hjemmeside:

«JOBB MED MENING»

Hero vil bidra til å gjøre en ny framtid mulig. Vi er til stede i Norge, Sverige og Tyskland og våre tjenester omfatter asylmottaksdrift, undervisning og språktjenester. Vi har over 35 års erfaring fra arbeid med asylsøkere og flyktninger. Våre kjerneverdier er åpenhet, likeverd og profesjonalitet. Vi har et flerkulturelt og mangfoldig arbeidsmiljø, og er en av Norges største aktører innen integrerings- og flyktningarbeid. Vi er i kontinuerlig utvikling og vil gjerne ha flere med oss til å utvikle fremtidens tjenester. Les mer