Publisert 16.01.2023

Bioingeniør

Har du godt humør?  Liker du at det er «høyt under taket»?  I så fall vil du passe godt inn i vårt fellesskap!  Nå har du mulighet til å bli en del av vårt trivelige og gode arbeidsmiljø.  
Avdeling for Laboratoriemedisin har ca 110 faglig engasjerte medarbeidere, og består av fire seksjoner fordelt på Sykehusene i Levanger og Namsos: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger.  Alle seksjonene er utstyrt med moderne analysemaskiner og er akkreditert etter ISO 15189.
Ved seksjon Medisinsk biokjemi, Levanger, søker vi bioingeniører til 3 faste stillinger for snarlig tiltredelse.
Vi søker etter deg som er faglig engasjert bioingeniør og som søker spennende utfordringer. Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
Vi arbeider derfor for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og også rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  I avdelingen har vi i dag dyktige ansatte fra flere ulike land og kulturer. 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene består i daglig prøvetaking og analysearbeid ved seksjonens ulike faggrupper.  I tillegg utføres arbeidsoppgaver knyttet til både blodbank og medisinsk mikrobiologi på vakt.
Opplæringsoppgaver til nye bioingeniører, andre ansatte og studenter må påregnes.  Vi legger vekt på at alle ansatte skal være oppdatert i gjeldende prosedyrer og skal opprettholde god serviceholdning i forhold til brukere og medarbeidere.
Stillingene inngår seksjonens arbeidsplaner med arbeid på kveld, natt og helg i henhold til egen årsplan.  Årsplan settes opp i samarbeid med de ansatte, og du vil kunne være med å påvirke vakt og helgefordelingen i denne.  

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som bioingeniør
Relevant erfaring fra fagområde er ønskelig
Generelle gode dataferdigheter
Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Samarbeidsorientert og løsningsfokusert
Gode kommunikasjonsferdigheter
Endringsvillig og fleksibel
Ansvarsbevisst og lærevillig
Evne til å arbeide strukturert og effektivt, både i team og selvstendig
Serviceinnstilt og imøtekommende

Vi tilbyr

Godt og inkluderende arbeidsmiljø
Gode velferdsordninger med bl.a. bedriftsidrettslag
Opplæring av nyansatte etter individuell opplæringsplan
Spennende og variert arbeid i en hektisk hverdag
Lønn etter overenskomst
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Heidi Moe, Seksjonsleder, 74098023, heidi.moe@hnt.no
Kjetil Landsem, Avdelingsleder, 74098133, kjetil.landsem@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 LEVANGER

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for intern service

Referansenr.:4607823579
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Bioingeniør

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for intern service, Avdeling for laboratoriemedisin,Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside: https://hnt.no/om-oss/ledige-stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no