Publisert 14.07.2022

Breidablikktunet søker sykepleiere/vernepleiere

Breidablikktunet omsorgssenter har en økende oppdragsmengde, og derfor trenger vi nå flere sykepleiere og/eller vernepleiere for å møte utfordringene!

Arbeidsoppgaver

Breidablikktunet omsorgssenter ligger på en av Levangers fineste tomter, med utsikt over store deler av byen. Vi yter heldøgns omsorgstjenester til mennesker med et bredt spekter av ulike hjelpebehov og har en høy andel av geriatriske beboere med sammensatte behov. På Breidablikktunet vil man oppleve en tidvis hektisk hverdag og stadig nye utfordringer som må løses. For å møte økende oppdragsmengde trenger vi nå en sykepleier eller vernepleier i 100% fast stilling, med arbeidstid på dag og kveld, samt 18 helger i året, hvor man innvilges 1 helg i ferien.

Vi ser også etter en sykepleier eller vernepleier til et 100% og et 70% vikariat, med arbeidstid på dag og kveld samt 18 helger i året hvor man innvilges 1 helg i ferien. Fram til 01.04.2023, med mulighet for forlengelse.  
Sykepleier- og vernepleierstudenter som avslutter sitt studium våren 2022 er også velkomne til å søke stillingene!
 
Sykepleierstaben er organisert med helhetlig ansvar for sine faste beboere. I tillegg har en ansvarsvakt på dagtid i ukedagene, ansvar for forfallent arbeid på medisinrom, samt oppfølging av kommunikasjon med lege/sykehus og andre samarbeidspartnere rundt alle beboerne på huset. 

De fleste ansatte har sine faste grupper, selv om man kan pålegges å jobbe på andre grupper ved behov. Dette skaper en trygg og forutsigbar ramme rundt beboerne, og som sykepleier/vernepleier er dette uunnværlig for å kunne følge opp beboerne våre. Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner og det vil være avgjørende at man kan opprette tillit til kollegaene sine for å oppdage og følge opp sykdom og endrede behov hos beboerne.
Det foregår kontinuerlig forbedringsarbeid i enheten og du må vise engasjement og evne til løsningsorientert yrkesutøvelse. Vi ser etter deg som har lyst til å være med å forme rammene rundt beboerne våre. Dette krever blant annet samhandling med ansatte gruppa, beboer, pårørende, fastlege med flere.
Det er mange fagfelt å engasjere seg i på Breidablikktunet og vi ønsker søkere med kompetanse og interesse for miljøarbeid, geriatri og palliasjon.
Vi har studenter og elever gjennom hele året. Som sykepleier/vernepleier vil man ha veilederansvar både ovenfor studenter, kollegaer og pårørende. Du må ha gode kommunikasjonsevner og vilje til å dele kunnskap med de rundt deg.

 

Arbeidsoppgaver

  • Daglig ledelse av sykepleieroppgaver i avdeling.
  • Pleie og ivaretagelse av den enkelte beboer.
  • Medisinsk oppfølging sammen med fastlegen.
  • Være sekundærkontakt sammen med primærkontakter som er fagarbeidere. 

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier/vernepleier

Personlige egenskaper

Du må:

  • Være faglig dyktig
  • Være lojal og effektiv
  • Kunne arbeide selvstendig og i team
  • Kunne prioritere arbeidsoppgaver og være løsningsorientert
  • Være systematisk, ryddig og positiv

Vi tilbyr

I Levanger kommune er det avtalt at vi benytter årsturnus for planlegging av arbeidet. Dette medfører større fleksibilitet for den ansatte med mulighet for å inngå avtaler om økt andel særskilt arbeidstid mot kompensasjon i hht protokoll for årsturnus.
Vi kan tilby deg en spennende, utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter!
 
Annet
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Jonny Karlsen, Avdelingsleder, 97118135

Arbeidssted

Staupslia 37
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4545623142
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 21.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Breidablikktunet søker sykepleiere/vernepleiere

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg

Adresse: Staupslia 37 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.