Publisert 20.01.2023

Bruingeniør – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

 

Bruingeniør – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

 
Vi har nå ledig fast stilling som Bruingeniør – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) bru. Arbeidssted er fortrinnsvis Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Stavanger, Bergen, Molde, Moss eller Lillehammer. Ønskelig oppstart snarest.

Arbeidsoppgaver

Bruingeniør FDVs oppgave er inspeksjoner av samferdselskonstruksjoner, herunder:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av enkeltinspeksjoner, hovedinspeksjoner og spesialinspeksjoner.
 • ROS – analyser
 • Rapportering av inspeksjonsresultater i Brutus.
 • Definere og rapportere nødvendige vedlikeholdstiltak
 • Utarbeide kostnadskalkyler for vedlikeholdstiltak
 • Utarbeide/fremskaffe prosjekteringsunderlag og beskrivelser for vedlikeholdstiltak
 • Utføre og rapportere tilstandsanalyser
 • Gjennomføre levetidsbetrakninger, vurderinger av restlevetid.
 • Delta i FoU (Forskning og Utvikling) prosjekt innenfor fagfeltet.

 
Seksjonens arbeidsoppgaver er ellers faglig veiledning, rådgivning og kontraktsoppfølging mot konsulenter og entreprenører innen fagområdet planlegging, prosjektering av nye konstruksjoner, FDV ( forvaltning, drift og vedlikehold) og rehabilitering av eksisterende bruer og fergekaier.
 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum treårig relevant ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole. Stillingen krever kompetanse innen statikk og dimensjonering av stål og betong. Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen.
Du må ha førerkort klasse B og beherske norsk, skriftlig og muntlig.
Det er en fordel om du har:

 • Minimum 5 års relevant erfaring innenfor prosjektering / rådgivning av betong- og/eller stålkonstruksjoner.
 • Praktisk erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av samferdselskonstruksjoner.
 • Generelt gode datakunnskaper og interesse for og kunnskap om prosjekteringsverktøy innen BIM/3D og beregninger som Tekla, Sofistik, tverrfaglig modell m.m.
 • Kjennskap til vegnormaler og håndbøker
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

 

Om divisjonen og seksjonen: 

 
Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger oggjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 880 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 16 milliarder kroner. 
 
Bru er del av fagressursavdelingen på divisjonen. Vi er landsdekkende med 34 medarbeidere fordelt på 12 kontorsteder. Våre fagressurser bidrar i hele vegens livsløp – fra planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning.

Les mer om å jobbe i Statens vegvesen her
 
 
Les dette før du søker!
Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!
På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.
 
Positiv særbehandling
Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av
 
Søkerlista er offentlig
Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.
 
Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt leder seksjonsleder Stein Inge Rasmussen på tlf. 926 53 795 eller fagkoordinator Tor Anders Hagstrøm på tlf. 971 54 927.
 
Vi tilbyr
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer. Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.
 

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.
Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Søknad

Søknadsfrist: 12.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Bruingeniør – FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Statens vegvesen

Adresse: BODØ

Hjemmeside: http://www.vegvesen.no