Publisert 22.11.2022

Driftsavtale fysioterapeut

I Verdal kommune er det fra 01.03.23 ledig 90 % driftsavtale i en gruppepraksis ved HelseGym1 Fysioterapi, Leklemsåsen 80. Verdal kommune tildeler avtale til ny praksisinnehaver i henhold til ASA 4313. Overdragelse samt vederlag av fysioterapivirksomheten må avtales mellom overdragende og overtagende fysioterapeut.

Arbeidsoppgaver

 • Ny hjemmelsinnehaver skal utøve sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Dette innebærer kunnskapsbasert undersøkelse og vurdering, individuell- og gruppebehandling, samt rehabilitering.
 • Praksisen skal ha et åpent behandlingstilbud til befolkningen. Dette innebærer å ta imot alle typer henvendelser, herunder alle aldersgrupper og funksjonsnivå.
 • Den som tildeles driftsavtalen forplikter seg til å samarbeide tett med andre aktuelle instanser for å sikre et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.
 • Fysioterapeuten skal bidra i kommunens helse- og omsorgstjeneste med tjenesteutøvelse der det rettes fokus mot ansvar for egen helse, aktivitet, rehabilitering og læring- og mestring.
 • Behandlingen kan forekomme både på institutt og i hjemmet til pasienter ved behov.
 • Det søkes etter en fysioterapeut med kompetanse og interesse for nevrologi og geriatri. I tillegg til allsidig og bred allmenn erfaring og kompetanse.

Kvalifikasjoner

Verdal kommune har fokus på tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden fremover. Kommunen ønsker å knytte til seg en fysioterapeut med bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi. I søknaden forventes det at du gjør godt rede for samlet erfaring og kompetanse innen fysioterapi, dine faglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling.

 • Fysioterapeut med norsk offentlig autorisasjon.
 • Kompetanse og interesse innen nevrologi og geriatri.
 • Bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi, herunder kompetanse til å jobbe med en variert pasientgruppe med tanke på alder og diagnoser.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen.  
 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.  
 • Det stilles forventninger til kandidatens refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.  

Personlige egenskaper

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på:

 • Faglig kompetanse og relevant erfaring.
 • Personlig egnethet vektlegges stor betydning, herunder gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, interesse for faglig og tverrfaglig utvikling, selvstendighet og fleksibilitet.

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse. 

Kontaktinformasjon

Lene Henriette Wilsgaard Antonsen, Avdelingsleder, 47793083

Arbeidssted

Leklemåsen 80
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4589291855
Stillingsprosent: 90%
Fast
Startdato: 01.03.2023
Søknadsfrist: 13.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 13.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Driftsavtale fysioterapeut

Ansettelsesform: Selvstendig næringsdrivende

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Koordinerende enhet

Adresse: VERDAL

Hjemmeside: http://verdal.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Helsetjenester/Koordinerende-enhet/

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.