Publisert 07.09.2022

Driftsavtale fysioterapi 60% – Frosta kommune

Frosta kommune ligger vakkert til på en halvøy i Trondheimsfjorden. Omgitt av fjord, åser og fjell finner du et fantastisk flott og rikt kulturlandskap med en spennende historie. Her treffer du trivelige folk, et kreativt næringsliv og utviklingsorienterte folkevalgte. Som kommune har vi et svært viktig samfunnsoppdrag og vi søker etter deg som vil jobbe sammen med innbyggere, næringsliv og gode kollegaer for å forbedre tjenestene i kommunen. Frosta kommune som organisasjon er i utvikling og du vil sammen med resten av laget få påvirke hvordan ansvaret for oppgaver skal fordeles og utvikles i tiden som kommer. Vi tror på at sammen får vi til mer, derfor har Frosta kommune også tjenestesamarbeid med flere kommuner

Arbeidsoppgaver

Hjemmelsinnehaver skal utøves sin fysioterapipraksis i henhold til relevant helselovgivning og vilkår i henhold til ASA 4313, slik den til enhver tid lyder. Det innebærer kunnskapsbasert undersøkelse og tiltak, individuelt og i gruppe samt rehabilitering. Praksis skal ha et åpent behandlingstilbud til hele befolkningen. Dette innebærer å ta imot alle typer henvendelser, inkludert pasienter med sammensatte plager, alle typer lidelser, aldersgrupper og funksjonsnivå. Den som tildeles driftsavtalen forplikter seg til å samarbeide tett med andre aktuelle instanser for å sikre et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging. Fysioterapeuten skal bidra i kommunens helse- og omsorgstjeneste med tjenesteutøvelse der det rettes fokus mot ansvar for egen helse, aktivitet, rehabilitering, læring og mestring. Dokumentasjon skal utføres i godkjent journalsystem.

Kvalifikasjoner

Kommunen ønsker å knytte til seg fysioterapeut med bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen allmenn fysioterapi.
• Norsk godkjent autorisasjon som fysioterapeut.
• Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen.
• Bred og relevant klinisk erfaring og kompetanse innen generell fysioterapi. 
• Gode fagkunnskaper og erfaring med behandling av ulike pasientkategorier i alle aldersgrupper. 
• Ønskelig med erfaring fra drift av privat praksis.
• Du må inneha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlige egenskaper

Ved tildeling vil det bli lagt vekt på:
• Faglig kompetanse og relevant erfaring.
• Personlig egnethet vektlegges stor betydning, herunder gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, interesse for faglig og tverrfaglig utvikling, selvstendighet og fleksibilitet.

Annet

Kommunens fysioterapitjeneste består av 1 driftshjemmel fordelt på to fysioterapeuter, samt 1,6 fastlønnshjemler. Tjenesten er administrert under virksomhetsområde Helse og familie. 
Den ledige driftsavtalen leier lokaler ved Level Sportssenter der det er ulike treningsfasiliteter som styrkerom, spinningsal, treningssal, og deler på tilgang til 2 behandlingsrom med den andre avtalefysioterapeuten. Det forutsettes at ny hjemmelshaver overtar eksisterende leieavtale. Tildeling vil skje i henhold til ASA 4313.

I søknaden forventes det at du gjør godt rede for samlet erfaring og kompetanse innen fysioterapi, dine faglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling.                     
Praksisen drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens planverk. Fysioterapeuten må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell.
Gyldig politiattest må iht. helsepersonelloven kap. 4 fremlegges før tiltredelse.

Kontaktinformasjon

Astrid Gullesen , Faglig leder fysioterapitjenesten, 99168001, astrid.gullesen@frosta.kommune.no

Arbeidssted

Fånesvegen 1
7633 Frosta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Frosta kommune

Referansenr.:4561824977
Stillingsprosent: 60%
Fast
Startdato: 01.12.2022
Søknadsfrist: 29.09.2022

Søknad

Søknadsfrist: 29.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Driftsavtale fysioterapi 60% – Frosta kommune

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Frosta kommune

Adresse: Fånesvegen 1 FROSTA

Hjemmeside: www.frosta.no