Publisert 12.06.2022

Enhetsleder/barnehagestyrer

Røtter til å vokse, vinger til å fly
Dette er visjonen barnehagene og skolene arbeider mot i Steinkjer kommune, og som viser de overordnede ønsker og mål kommunen har for sine barn. Barna skal ha gode og trygge oppvekstsvilkår, både fysisk og psykisk, med dype røtter som sikrer et godt rotfeste for deres videre ferd med å utvikle vinger som er sterke nok til at de får utnyttet sitt fulle potensial videre i livet. 

Byafossen barnehage kommunale barnehage stod ferdig i 2016 og er en 4 avdelings barnehage som ligger sentralt plassert ved skole og idrettsanlegg på Byafossen, 3,5 km fra Steinkjer sentrum. Barnehagen har 84 barnehageplasser med ca 60 barn i alder 0-6 år og en ordinær bemanning på 15 årsverk. Barnehagen er opptatt av å være en lærende organisasjon, og gjennom dette skape gode og inkluderende lekemiljø for barn. 

Arbeidsoppgaver

Fra 1. september 2022 er det er ledig 100 % fast stilling som barnehagestyrer ved Byafossen kommunale barnehage. Styrer er delegert myndighet for den samlede driften av barnehagen. Styrer har et særskilt ansvar for å være pådriver i det løpende pedagogiske utviklingsarbeidet og videreutvikle et positivt arbeidsmiljø for både barn og ansatte.

Kvalifikasjoner

Søker til stillingen må ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Steinkjer kommune ønsker søkere med lederutdanning, enten generelt eller mer spesifikt knyttet til barnehageledelse. Det vil kunne bli stilt krav om at man eventuelt starter lederutdanningen i løpet av 3 år.

Det må framlegges gyldig politiattest av nyere dato ved tilbud om ansettelse.

Personlige egenskaper

Du som søker til stillingen bør ha relevant ledererfaring fra større virksomheter og fortrinnsvis fra ledelse av barnehager. Du må kunne vise god kjennskap til aktuelle lover/forskrifter innenfor barnehageområdet og sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er en fordel med kunnskap og ferdigheter for å bygge kultur for kvalitet og nærvær. Det vil også bli lagt vekt på din evne til å bygge gode relasjoner til ansatte, barn og foresatte.
Steinkjer kommune legger stor vekt på styrers evne til å utvikle barnehagen videre til det beste for barnet, barnegruppa, foreldre og ansatte.

Steinkjer kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelse av ledergjerningen.
Du må kunne tenke framover og være framtidsrettet, løsningsorientert og nytenkende.
Du må evne å se andre og kunne behandle andre mennesker med omsorg, respekt og ydmykhet.                                                                                                                                Du bør ha evne til å inspirere og involvere medarbeidere mot felles mål.
Du er troverdig. Det innebærer at du blant annet har god kunnskap om faget og om de utfordringer som knytter seg til faget. 

Steinkjer kommune ønsker ledere som tør stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og ledere på en konstruktiv måte. 
Vi ønsker ledere som jobber med endringer og som kan lede endringsprosesser innenfor gitte rammer og i samhandling med ansatte, foresatte, tillitsvalgte og verneombud.  

Vi tilbyr

En spennende og viktig lederstilling med stort handlingsrom. Ny leder vil få faglig utvikling og kommunen vil tilby
veiledning i oppstarten av arbeidet i den nye stillingen. Du blir en del av ei kollegagruppe med godt
samhold og samarbeid blant styrerne i kommunens 7 kommunale og 20 private barnehager.
Oppvekstetaten og oppvekstområdet i Steinkjer kommune er rigget for å være en vesentlig bidragsyter og støtte for
barnehagelederne i det daglige utviklingsarbeidet, og nærmeste leder vil være sektorleder for de kommunale barnehagene. Barnehagestyrerne inngår i sektorleder sin ledergruppe.

Steinkjer kommune oppfordrer generelt menn til å søke stillinger i barnehagesektoren.

Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår, med lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner, og gode pensjonsordninger.

Kontaktinformasjon

Anders Lindstrøm, sektorleder barnehage, 926 111 60, anders.lindstrom@Steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Helgesvegen 87
7716 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4533376742
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2022
Søknadsfrist: 05.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 05.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Enhetsleder/barnehagestyrer

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Byafossen barnehage

Adresse: Helgesvegen 87 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.