Publisert 03.08.2022

Enhetsleder ved Steinkjer sykehjem, vikariat

Er du nytenkende og utviklingsorientert, liker å arbeide med mennesker og har lyst til å være med og bygge framtidens kommunehelsetjeneste, har vi nå en spennende lederstilling i sektor  Institusjon, rehabilitering og legetjenester

Helseetaten i Steinkjer kommune er inndelt i 3 sektorer med egne sektorledere, som sammen med leder av forvaltningskontor og koordinerende enhet, utgjør helsesjefens strategiske ledergruppe. Sektor Institusjon, rehabilitering og legetjenester består av 7 enheter.
Enhetsleder deltar i sektorleders ledergruppe.

Steinkjer sykehjem ligger idyllisk til på nordsileiret med utsikt mot kaia og fjorden. Det er det største sykehjemmet i kommunen med 63 pasientplasser og har 2 etasjer. Sykehjemmet har 7 avdelinger som alle har fått navn som er kjente for "Steinkjerbyggi`n"; Kvennavika, Fredrikke og Ølve( korttidsenhet) i 2.etasje og Jacob, Furukroken, Trana og Rauåsen i 1. etasje. Trana og Furukroken er spesialenheter. Enheten Steinkjer sykehjem har 65 ÅV.  
Sektorens virksomhet er i vekst og utvikling, og vi har høyt fokus på å utvikle tjenestene våre. Det skal bla bygges ett nytt sykehjem for demente. Alle sykehjemmene i Steinkjer er med i ett KS- prosjekt, TØRN, ett  "omstillings-prosjekt" hvor målsettingen er å fordele arbeidsoppgavene bedre og organisere arbeidet på andre måter . Steinkjer sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem. Steinkjer kommune har en lokal handlingsplan for kvalitetsreformen Leve hele livet. 

Stillingen/vikariatet som enhetsleder ved Steinkjer sykehjem er ledig fra 01.september 2022 og i 1 år.

Arbeidsoppgaver

 • Lede daglig drift
 • Overordnet faglig ansvar for pasientomsorgen og pårørendeoppfølging
 • Journalansvar
 • Personalledelse- og administrasjon, herunder turnus
 • HMS og kulturarbeid med fokus på medarbeiderskap , medbestemmelse og godt partsamarbeid
 • Økonomistyring med budsjett og resultatoppfølging
 • Kvalitet- og internkontroll
 • Bidra i strategisk og tverrfaglig planarbeid, i sektorens ledergruppe
 • Rapportering

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge, og erfaring fra klinisk arbeid som sykepleier
 • Bør ha erfaring med ledelse, ønskelig med videreutdanning i ledelse
 • God administrativ kompetanse med kjennskap til regelverk og økonomi
 • God digitale kompetanse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Ønskelig med turnuskompetanse, årsturnus

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet, der vi søker ledere som har en inkluderende og tydelig lederstil, med særlig fokus på:

 • Du evner å kunne myndiggjøre og motivere dine medarbeidere
 • Du er faglig engasjert i pasient- og pårørendeomsorgen
 • Du har god evne til dialog og samhandling internt og eksternt
 • Du har stor gjennomføringsevne, jobber selvstendig og tar beslutninger
 • Du evner å jobbe strategisk og utviklingsorientert, for å etablere en optimal drift
 • Du er målrettet og resultatorientert
 • Du trives med høyt arbeidstempo
 • Politiattest må framlegges ved tilbud om stilling i h.h.t. helse- og omsorgstjenestelovens § 5 – 4, 1. ledd. 

Vi tilbyr

 • Tilsetting på gode kommunale vilkår. Lønn etter avtale.
 • Gode forsikringsordninger og pensjonsordning i KLP.
 • En ledergruppe som samarbeider, støtter og utfordrer hverandre.
 • En operativ og god partsgruppe.
 • En spennende kommune og sektor, i vekst og utvikling.
 • Mulighet for kompetanseutvikling.

Kontaktinformasjon

Marthe Solnes Persgård, sektorleder institusjon, rehabilitering og legetjenester, 99694788, marthe.solnes.persgard@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Seilmakergata 4
7725 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4549043228
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 22.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 22.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Enhetsleder ved Steinkjer sykehjem, vikariat

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helseetaten, Steinkjer kommune

Adresse: Seilmakergata 4 STEINKJER

Hjemmeside: www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.