Publisert 01.01.2023

Fagkoordinator 100% fast

Steinkjer kommune skal være en god kommune å vokse opp i og gi gode og tilpassede helsetjenester til innbyggerne. Framtidas innretning og struktur innen helse og omsorg er under utforming, og helseetaten står overfor omfattende endrings- og utviklingsprosesser. Tidlig innsats, forebygging og økt satsing på hjemmetjenesten skal understøtte målet om at flest mulig skal få mulighet til å bo hjemme lengst mulig. 
Verran hjemmetjeneste og Beitstad bosenter har delt ledelse, og utgjør en av syv enheter i sektor hjemmetjeneste. Enheten har rundt 30 årsverk der ca halvparten jobber ved Verran hjemmetjeneste, som er lokalisert ved Verran helsetun. Enhetene har ansvar for hjemmesykepleie og hjemmehjelp til hjemmeboende i distriktet og ved bosenteret.

Vi har nå ledig fast 100% stilling som fagkoordinator ved Verran hjemmetjeneste, med for tiden 50% administrasjonstid. Stillingen har arbeid hver 3. helg og noen kvelder.

Arbeidsoppgaver

Stillingens formål:
Fagkoordinator samarbeider med enhetsleder, tillitsvalgte og ansatte for å sikre faglig forsvarlig drift av enheten og ivareta pasientenes behov for helsetjenester i henhold til gjeldende lovverk. Fagkoordinator bidrar til systematisk kompetanse-,fag- og kvalitetsutvikling gjennom kunnskapsbasert praksis som bygger på forskning, erfaring og brukermedvirkning. Veiledning av kolleger, studenter og elever er også en del av jobben.

Stillingens innhold:
Fagkoordinator bidrar med faglig støtte og veiledning til kolleger, samarbeid om ressurser og fagkompetanse i og på tvers av enhetene i samarbeid med enhetsleder.

Fagkoordinator bidrar i å utarbeide og forankre prosedyrer, planlegge og organisere veiledning, opplæring og kompetanseutvikling. I dette ligger også stimulere til refleksjon omkring verdier, etikk og holdninger. I samarbeid med enhetsleder bidra i utarbeidelse av kompetanseplaner ut fra kartlegging av enhetens fagkompetanse, kompetansebehov og ressurs, og kunnskap om den enkeltes behov for opplæring og fagutvikling.y

Planlegge og gjennomføre veiledning, internundervisning og kurs, gjerne i samarbeid med øvrige fagkoordinatorer i sektoren.

Stillingen innehar også administrative oppgaver. I dette ligger bl.a. å gi brukertilganger på PC og profil, attestering av timelister i Capitec, bestillinger av medisinsk forbruksmateriell og behandling av faktura samt ulike rapporteringer.

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Fagkompetanse og klinisk erfaring innen aktuelt fagområde
Gode IKT-ferdigheter er en forutsetning

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglige team, lojal, faglig engasjert og strukturert.
Stor arbeidskapasitet.
Bidrar til et støttende og utviklende arbeidsmiljø og har evne til å være løsningsorientert, kreativ, positiv og fleksibel.

Vi tilbyr

Hos oss får du arbeide i et faglig utviklende miljø med fokus på tjenesteyting sammen med trivelige kolleger med godt humør.
Tilsetting skjer på kommunale vilkår med gode pensjonsordninger i KLP.

Kontaktinformasjon

Annette Høin, Konstituert sektorleder hjemmetjenesten, 92667662, annette.hoin@steinkjer.kommune.no
Karen Giskås, enhetsleder

Arbeidssted

Sandbakken 1
7790 Malm

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer kommune

Referansenr.:4600472280
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.01.2023

Søknad

Søknadsfrist: 30.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Fagkoordinator 100% fast

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verran hjemmetjeneste, Steinkjer Kommune

Adresse: Sandbakken 1 MALM

Hjemmeside: http://www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.