Publisert 07.07.2022

Falstadsenteret søker pedagog

Ledig stilling som pedagog i to-årig engasjement.

Antall skoleelever som besøker senteret øker, og vi styrker derfor vår undervisningsavdeling. Vi søker en faglig sterk og engasjert pedagog til en undervisningsstilling om fangehistorie fra andre verdenskrig, demokrati og menneskerettigheter. Pedagogen vil være en del av et dynamisk tverrfaglig miljø med fire andre pedagoger og skal i hovedsak jobbe med den daglige undervisningen på senteret, samt utviklingen av undervisningsopplegg for mellomtrinn, ungdomsskoler, videregående og studentgrupper. Stillingen har varighet fra1. oktober 2022 til 1. oktober 2024.

Undervisningen foregår ved minnestedet Falstad og varer i ca. 4 timer. Her benytter vi oss av landskapet, byggenes historie, gjenstander, og forskjellige utstillinger som innganger til å både belyse stedets fangehistorie og aktualisere dette opp mot relevant tematikk. Gjennom et tett samarbeid med DKS (Den kulturelle skolesekken) og lokale skoler tar vi imot elever fra hele Trøndelag.

Stillingen vil ha følgende hovedarbeidsoppgaver:

  • Undervisning for elever i grunnskole og videregående skole, og for studenter i høyere utdanning.
  • Formidling for grupper og andre besøkende, inkludert i deler av sommersesongen.
  • Utvikling av undervisnings- og formidlingsopplegg i samarbeid med øvrige ansatte.
  • Utvikling og gjennomføring av kurs og seminarer for lærere og andre målgrupper.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdanning på universitets-/høgskolenivå innen relevante pedagogiske, humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fagområder.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring.
  • Erfaring fra grunnskolens ungdomstrinn, videregående skole og/eller andre relevante undervisningsinstitusjoner.
  • Kunnskap om historie, menneskerettigheter og demokrati.
  • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Kreativitet og gode samarbeidsevner.

Vi søker en person som har vilje, evne og trening i å være kreativ og nyskapende, og som kan bidra til at vi sammen blir enda dyktigere i å løse Falstadsenterets viktige samfunnsoppdrag. I tilsettingen vil vi derfor legge vekt på nytenkning, kreativitet, fleksibilitet og evne til å skape sammen med andre. Stillingen krever også gode språkferdigheter og evne til god skriftlig framstilling. Falstadsenteret er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Kontorstedet er på Falstadsenteret, Ekne, med begrensede muligheter for hjemmekontor.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ lønnstrinn 51-54.

Interesserte kan sende søknad med CV og referanser til post@falstadsenteret.no innen 12. august 2022.

Spørsmål om stillingen kan rettes til pedagogisk leder Sebastian Klein.
E-post: Sebastian.klein@falstadsenteret.no
Tlf: 45093290

Søknad

Søknadsfrist: 12.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Falstadsenteret søker pedagog

Ansettelsesform: Engasjement

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Stiftelsen Falstadsenteret

Adresse: Falstadvegen 59 EKNE

Hjemmeside: https://www.falstadsenteret.no

Falstadsenteret er et av de syv nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene, minnested og museum. Årlig besøker over 8000 skoleelever fra grunnskoler, videregående skoler og studenter senteret for å lære om menneskerettigheter og demokrati med utgangspunkt i Falstads historie som fangeleir under 2. verdenskrig. Falstadsenteret har 20 ansatte, og er i tillegg involvert i skoleutviklingsprosjekt og europeiske prosjekt knyttet til museumsformidling og minnestedsutvikling. Driften er hovedsakelig finansiert med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.