Publisert 07.07.2020

Fastlege, legehjemmel delelitse selvstendig næringsdrivende, Sjøsia legekontor

Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4262259458 Presentasjon av stillingen:

Da nåværende hjemmelsinnehaver ønsker å trappe ned, lyses det nå ut deleliste som selvstendig næringsdrivende fastlege Sjøsia legekontor i Steinkjer kommune fra 1. september 2020, eller etter nærmere avtale.

Det kan åpnes for fastlønn, da som en fastlegestilling i Steinkjer kommune. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker. Deleliste vil si at en lege over 60 år ønske å dele sin fastlegeliste med henblikk på nedtrapping og overføring av praksisen til annen lege. Legen fratrer da som hovedregel senest ved fylte 70 år. Nedtrappingsperioden kan ikke overstige fem år.

Hjemmelen drives ved Sjøsia legekontor i Steinkjer sentrum. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med tre andre hyggelige kollegaer, hvor to er spesialister i allmennmedisin. I tillegg har kontoret avtale med kommunen om LIS 1 lege. Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt Infodoc journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.sjosialegekontor.no
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.

Arbeidsoppgaver

Hjemmelen har en listestørrelse på 1213 pasienter og et listetak på 1100 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket maksimalt til 25 % mer enn listelengden ved etablering av deleliste. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke. Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler.

Kvalifikasjoner

Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker under spesialisering innen allmennmedisin. Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Søknad må inneholde CV, kopi av autorisasjon og minst 2 referanser.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr

Ved søknad som selvstendig næringsdrivende, vil det ved oppstart av legehjemmelen bli gitt stimuleringstilskudd fra kommunen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av kontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn kr 850 000,-. Kommunen tilbyr også lønn i inntil 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin.
Videre tilbyr Kommunen:

  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Karin Randi Grøttum, enhetsleder Legevakt og legetjenester, 928 39 575 , karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Hans Petter Stokke, fastlege, hjemmelsinnehaver, 917 37 487, hpstokke@online.no

Arbeidssted

Fyrgata 3
7714 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer kommune

Referansenr.:4262259458
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 10.08.2020

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Fastlege, legehjemmel delelitse selvstendig næringsdrivende, Sjøsia legekontor

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Adresse: Fyrgata 3 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Fra 01.01.20 ble Steinkjer og Verran sammenslått til ny kommune, med ca. 25.000 innbyggere.

Visste du at Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv?
Vi er en åpen, lys og glad kommune, med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. For tiden satser vi sterkt på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.