Publisert 04.09.2022

Fastlege ved Kirkegata legesenter

Levanger kommune har ledig fastlegehjemmel ved Kirkegata legesenter. Overdragelse etter avtale. Hjemmelen er godt driftet over mange år. Pasientpopulasjonen har vært stabil, og listelengde er per i dag 1176, men listetak er under reduksjon til 1000 pasienter ved naturlig avgang. 

Kirkegata legesenter er en selvstendig næringsdrivende gruppepraksis med totalt 4 fastlegehjemler. 3  leger er selvstendige næringsdrivende og 1 lege kommunalt ansatt ALIS. Legesenteret har et stabilt hjelpepersonell og moderne lokaler og fasiliteter. Praksisen ligger sentrumsnært i Levanger.

Fastlegehjemmelen som lyses ut er selvstendig næringsdrivende. I tillegg til basistilskudd tilkommer individuelt tilskudd fra kommunen. Se mer om tilskuddsordningen lengre ned i annonsen.

Levanger kommune har i dag totalt 22 fastleger fordelt på fire legesenter. Kirkegata legesenter ligger sentralt i Levanger, med utsikt over fjorden, rett over gata for sykehuset og legevakt. I samme bygg er det privatpraktiserende psykolog.

Arbeidsoppgaver

Organisasjonsform

Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Legesenteret er organisert som sameie. Lokalene eies og drives av legesenteret.

Betingelser for overtagelse av praksisen avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap, og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og aksjonæravtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Basistilskuddet tilkommer hjemmelsinnehaver. I tillegg tilkommer et individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester, også kalt "Levangermodellen". Les mer om dette nedenfor.

Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er totalintegrert webløsning med Helsenorge. Fleksible muligheter for å benytte journalsystemet utenfor kontoret.

Kvalifikasjoner

Levangermodellen omhandler et individuelt tilskudd til næringsdrivende fastleger. Tilskuddsordningen
innebefatter at næringsdrivende fastleger får tilført tilskudd fra kommunen i tillegg til basistilskuddet.
Tilskuddets størrelse avhenger av basistilskuddets størrelse og antall pasienter på lista. Tilskuddet er ment til å dekke økte utgifter forbundet med drift av fastlegepraksis og utdanningsvirksomhet. For spesialister i allmennmedisin skal basis- og individuelt tilskudd til sammen utgjøre kr. 750,- per pasient/per år.
For leger i spesialisering, som ofte har kortere pasientlister og mer fravær fra praksis pga.
kurs/hospitering, ligger basis-og individuelt tilskudd på kr. 998, – per pasient. For mer informasjon, se
Temaplan for legetjenester.

 

Arbeidsoppgaver

 • Generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
 • Deltakelse i interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom Levanger, Verdal, Frosta og Inderøy. Daglegevakt dekkes av fastlegekontorene etter avtale.

 

Kvalifikasjoner/Personlige egenskaper

 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren
  allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
 • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Basistilskudd og individuelt tilskudd jf. Temaplan for legetjenester
 • Veileder ved legesenteret, dersom lege som tilsettes er under spesialisering
 • Godt arbeidsmiljø og erfarent kollegium

Kontaktinformasjon

Børge Winther, Hjemmelsinnehaver, Kirkegata legesenter, 95107814, bwinth@online.no
Merete Folmoe Rønningen, Enhetsleder, 99167148, merete.ronningen@levanger.kommune.no
Åse Gran, Koordinator, 47690896, aase.gran@levanger.kommune.no

Arbeidssted

Kirkegata 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4560205818
Stillingsprosent: 100%
Annet
Søknadsfrist: 02.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 02.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Fastlege ved Kirkegata legesenter

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Legetjeneste

Adresse: Kirkegata 1 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.