Publisert 29.11.2021

Fastlege vikariat ved Høvdinggården legekontor

Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4455206724 Presentasjon av stillingen:
Ledig vikariat som fastlege med 8.2 avtale med oppstart 1.1.2022, eller etter avtale — ved Høvdinggården legekontor.

Det er ledig vikariat som fastlege med 8.2 avtale ved Høvdinggården legekontor i Steinkjer kommune. Tiltredelse fra 1.1.2022 eller etter avtale, men før 1.3.2022.

Vi tilbyr

Hjemmelen drives ved Høvdinggården legekontor AS i Steinkjer sentrum, som er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fire andre hyggelige og erfarne kollegaer der tre er spesialister i allmennmedisin. Kontoret bruker betalingsautomat fra Convene, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt System X journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.hovdinggarden.no.

Hjemmelen har en listestørrelse på 901 pasienter, og listetak på 900 pasienten. Det er muligheter for å jobbe på de andre fastlegene sine pasientlister også etter behov.

Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.

Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.

Kvalifikasjoner

Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.

Kommunen tilbyr ved behov:

  • Stimuleringstilskudd ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn kr. 920 000,-.
  • Kommunen tilbyr også lønn i 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin eller for å beholde spesialiseringen.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær kurs og veiledningsgruppemøter.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.

Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Andre opplysninger
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.

Spørsmål vedrørende praksisen kan rettes til Bjørn Ole Bache, mobil nr. 91343057 eller på mail: b.o.bache@ntebb.no eller Christina Vekseth, mobil nr. 95229051 eller på mail: cvekseth@gmail.com

Spørsmål vedrørende vikariatet rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil 928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no

Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:

Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.

Kontaktinformasjon

Bjørn Ove Bache, lege , 91343057, b.o.bache@ntebb.no
Christina Vekseth, lege, 95229051, cvekseth@gmail.com
Karin Randi Grøttum, enhetsleder legevakt og legetjenester, 92839575, Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Høvdingvegen 10
7725 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer kommune

Referansenr.:4455206724
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2022
Søknadsfrist: 12.12.2021

Søknad

Søknadsfrist: 12.12.2021

Om stillingen

Stillingstittel: Fastlege vikariat ved Høvdinggården legekontor

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Adresse: Høvdingvegen 10 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterkt satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.