Publisert 11.01.2023

Fastlegehjemmel 

Inderøy kommune lyser ut 100% fastlegestilling ved Inderøy legesenter. Fastlegelisten har et listetak på 400 pasienter og det er per i dag 2,5 kontordag per uke fordelt på   2 dager/3 dager annenhver uke. I stillingen er det satt av en kontordag i uka som flyktninglege på Inderøy helsestasjon. Kommunen vil på sikt vurdere avvikling av flyktningelegefunksjonen dersom flyktningesituasjonen endrer seg. Stillingen vil da gå over til en ren fastlegestilling. Endring i listestørrelse skjer i dialog med kommunen.

Bakgrunnen for utlysningen er at nåværende fastlege har sluttet i stillingen. Den som søker kan velge fastlønnet stilling eller hjemmel som selvstendig næringsdrivende lege. Det er også mulig å tilsettes i vikariat om det er ønskelig.
 
Inderøy legesenter
Inderøy legesenter er et forholdsvis nytt legesenter lokalisert i Straumen sentrum. Legesenteret har 8 fastleger og LIS1-lege.
6 av fastlegene er kommunalt ansatt og 2 er selvstendig næringsdrivende. Senteret er et veldrevet legesenter med dyktige legekollegaer, hvor fire er spesialister i allmennmedisin og har jobbet ved senteret i mange år. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn. Pasientsky benyttes til timebok og pasientdialog.
Legesenteret har daglegevaktfunksjon alle hverdager.
 
Innherred interkommunale legevakt 
Inderøy kommune samarbeider med Frosta, Levanger og Verdal om legevakt på kveld, natt, helg og høytidsdager. Innherred interkommunale legevakt er en velfungerende legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er vaktbelastningen på 2-3 vakter pr. måned. Legevakten er lokalisert i nye lokaler ved sykehuset Levanger og Levanger sin ambulansebase.

Arbeidsoppgaver

 • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler ved Levanger sykehus
 • Kommunal bistilling flyktningelege ved Inderøy helsestasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/Lis1
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller ønske om spesialiseringsløp i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen
 • Stimulerende og støttende kommunalt fagmiljø ihht. kommunens motto "best i lag"
 • Tillitsbasert ledelse og fleksibilitet
 • Dekning av kostnader til utdanning som kursdager, veiledningsaktivitet
 • For selvstendig næringsdrivende gir kommunen et driftstilskudd på 50% av basistilskuddet tilhørende pasientlista
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Veldrevet legesenter med gode kolleger

 

Kontaktinformasjon

Kjetil Sørdal Klungre, Enhetsleder legetjenesten, 45617064, Kjetil.Sordal.Klungre@inderoy.kommune.no
Guri K. Falch, Kommuneoverlege, 93855594

Arbeidssted

Vennalivegen 6
7670 Inderøy

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Inderøy kommune

Referansenr.:4605046153
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.01.2023

Søknad

Søknadsfrist: 30.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Fastlegehjemmel 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Inderøy kommune

Adresse: Vennalivegen 6 INDERØY

Hjemmeside: www.inderoy.kommune.no

Inderøy kommune ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden, med lang strandlinje og tilrettelagte friluftsområder, og har et av landets flotteste kulturlandskap. Inderøy ligger sentralt plassert nært både flyplass, jernbane og E6 som går gjennom kommunen. Vi har nærmere 7000 innbyggere. Engasjement, høy trivsel, kreative hoder og dugnadsånd preger befolkningen. Vi er kjent for våre bærekraftige varer og tjenester og er en kommune for flotte opplevelser. I Inderøy har vi blant annet «Den gyldne omvei» og et framgangsrikt næringsliv, Straumen – landets mest attraktive tettsted, Nils Aas kunstverksted og mange ulike kulturtilbud. Vi jobber hver dag med høyt engasjement og fokus på å legge til rette for gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.