Publisert 22.06.2022

FDVU-koordinator, systemforvalter

SEKSJON EIENDOM

Seksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi – og miljøbruk.

Trøndelag fylkeskommune har nylig anskaffet et nytt FDVU-system hvor en BIM-server fungerer som masterkilde for lagring og håndtering av bygningsinformasjon.
FDVU-systemet er en samling av ulike verktøy for å skaffe oversikt over egne og leide bygninger og eiendommer, for å ha god informasjon og riktig data for effektiv helhetlig eiendomsforvaltning – forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

I den forbindelse søker fylkeskommunen etter en FDVU-koordinator som trives med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, med fokus på samhandling og tverrfaglighet. 

Har du erfaring fra lignende virksomheter og med entusiasme og glød ønsker å bidra i samfunnsnyttig arbeid med utvikling av Trøndelag fylkeskommune, har vi stillingen for deg. Stillingen er administrativt underlagt team eierskap i Seksjon eiendom, som omfatter tjenester som ivaretar fylkeskommunens eiendomsportefølje. Under dette ligger forvaltning av alle formålsbygg innen videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, veg og administrasjon.

FDVU-koordinator skal primært ha Steinkjer som tjenestested

Arbeidsoppgaver

Oppfølging av FDVU-system (levert av Ørn Software AS sammen med Facility Management AS, Datec AS og BIM2Share AS)
Aktivt initiere, være pådriver, koordinere sammen med fagmiljøene løpende oppgaver FDVU-systemet medfører på bruker nivå
Ivareta oppfølging og være kontaktpunkt mot fagmiljø, systemleverandør og ledergruppe
Kontaktpunkt og brukerstøtte for vedlikehold og oppdatering av innholdet i systemet
Vedlikehold av sentralt kodeverk, felles registre og deling av data i systemet
Utvikle felles arbeidsprosesser og sikre god datakvalitet
Utvikle og gjøre tilgjengelig standardiserte rapporter
Optimalisere og effektivisere, systematisere
Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Den vi søker kan ha økonomisk og/eller teknisk utdanning og bør ha en mastergrad innen eiendomsledelse, -forvaltning eller tilsvarende
Erfaring fra eiendomsforvaltning eller annen relevant virksomhet
Kompetanse og erfaring i bruk av FDVU-verktøy

Er godt kjent med FDVU-prinsippene 

Har noe erfaring fra prosjektledelse og prosjektadministrasjon  

Rett kandidat er en rutinert bruker og setter seg raskt inn i nye IT-systemer
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Teamorientering og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner
Evne til å prioritere og styre ressursbruken sin på en effektiv måte
God gjennomføringsevne, løsningsorientert og fleksibel
Analytisk, serviceinnstilt, strukturert
 
Trives med å jobbe i et hektisk miljø
Liker utfordringer, relasjonsbygging og å jobbe i tverrfaglige team

Vi tilbyr

  • Ledelse av spennende byggeprosjekter med utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
  • Engasjerte, erfarne og kompetente søkere tilbys konkurransedyktige betingelser.
  • Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler.

Kontaktinformasjon

Trine Hagen

Arbeidssted

Seilmakergata
 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag fylkeskommune

Referansenr.:4539458021
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 10.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: FDVU-koordinator, systemforvalter

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Team Eierskap (223021), Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Seilmakergata STEINKJER

Hjemmeside:

Vår visjon er "Vi skaper historie".

Vi lever etter verdiene Åpen og nysgjerrig i holdning og Modig og ansvarlig i handling.

Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene våre er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere.