Publisert 27.10.2022

Ferievikarer sommer 2023

Er du på jakt etter spennende og relevant arbeidserfaring i sommer? Da er du den vi ser etter!

Vi søker etter deg som er helsefagarbeider, helsesekretær, sykepleier, spesialsykepleier – intensiv, operasjon og kreft, sykepleierstudent, radiograf, jordmor, jordmorstudent, barnepleier, ergoterapeut, ergoterapeutstudent, vernepleier, vernepleierstudent og medisinerstudent uten lisens

Vi oppfordrer også sosionomstudenter, barnevernspedagogstudenter, politistudenter og psykologstudenter til å søke ferievikariat hos oss. Søkere med slik fagbakgrunn har spesielt relevant kompetanse for arbeid ved klinikk for psykisk helsevern og rus.

Vi ønsker oss positive, selvstendige og engasjerte kolleger som ønsker å bidra til at pasienter og deres pårørende får et godt opphold på sykehuset.
Hos oss vil du få varierte og spennende arbeidsoppgaver! 

Vi har ulike seksjoner knyttet til både klinikk for medisin og rehabilitering, klinikk for kirurgi, klinikk for psykisk helsevern og rus og klinikk for kvinne, barn og familie og avdeling for bildediagnostikk. De ulike seksjonslederne er listet opp under kontaktpersoner. 

Vi trenger sommervikarer i perioden uke 25 til og med uke 33, og tilbyr stillinger opptil 100%. 

Arbeidsoppgaver og mer informasjon

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Du vil bli gitt mye ansvar og tillit. Vi har gode støttefunksjoner og mange dyktige fagressurser på jobb til enhver tid. Hos oss får du praktisere ditt fag gjennom å jobbe tett på pasienter og pårørende, og du får blant annet utøve praktiske prosedyrer, undersøkelser, testing, dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid i tråd med våre verdier kvalitet, respekt og trygghet. 
Arbeidsoppgavene er mangfoldige og vil variere ut i fra din utdanning og kompetanse, avdeling og pasientgruppe.

 

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser. Samt ambulant- og poliklinisk behandling og døgnbehandling.

Klinikk for medisin og rehabilitering utreder, diagnostiserer, behandler og rehabiliterer mennesker med ulike diagnoser innen medisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og revmatologi.

Klinikk for kirurgi behandler kirurgiske tilstander i muskler, skjelett, indre organer, kjertler, blodårer, øre, nese, hals og øye. Klinikken har også ansvar for all akuttmedisinsk virksomhet, kreftbehandling og portørtjenesten innenfor den somatiske delen av sykehuset.

Klinikk for kvinne, barn og familie har ansvar for et helhetlig, spesialisert helsetilbud for kvinner, barn/unge og familier i nordre del av Trøndelag.

Avdeling for bildediagnostikk utfører bildediagnostiske (radiologiske) undersøkelser etter henvisning fra sykehusets sengeavdelinger, poliklinikker og primærhelsetjenesten. tilbyr vanlige røntgenundersøkelser, CT, MR, mammografi, ultralyd og nukleærmedisinske undersøkelser, samt en rekke spesialundersøkelser som avbilder enkelte organer ved bruk av kontrastmidler. Utstyret er moderne og heldigitalisert.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon der det kreves
 • Lisens der det kreves
 • Gode norskkunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges

Personlige egenskaper

 • Positiv, selvstendig, engasjert, fleksibel
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet
 • Gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En innholdsrik arbeidshverdag med varierte og spennende arbeidsoppgaver som vil gi deg personlig og faglig utvikling
 • Introduksjonskurs, god opplæring og veiledning
 • Et engasjert og trivelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode velferdsordninger – rabatt på treningssenter
 • Mulighet for forlengelse av arbeidsavtale
 • Arbeid i turnus
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til overenskomst

Les mer på www.hnt.no

Kontaktinformasjon

Vibeke Rosvoll Veie, Seksjonsleder, Avd. rus og avhengighet, 45608708
Lars Andreas Løding, Seksjonsleder, Seksjon akutt, 92487371
Olga Marie Midtaune, Seksjonsleder, Seksjon psykoser, 74098786
Ole Jegtvolden, Seksjonsleder, Seksjon Allmenn døgn, 74098603
Inger Anne Sporild, Seksjonsleder, Seksjon spiseforstyrrelser, 74098697
Nina Linaker, Seksjonsleder, Seksjon Sikkerhet, 74097904
Wenche Sagvold Kluken, Avdelingssykepleier, Medisin B, 74098055
Vibeke Amundsen, Avdelingssykepleier, Medisin D, 74097712
Thea Skårdal Hegstad, Avdelingssykepleier, Dialysen, 74097737
Solfrid Romundstad, Avdelingsoverlege, Medisin Leger, 74084052
Rune Wagnild, Avdelingsleder, Bildediagnostikk, 74097797
Randi Nordbach Skevik, Seksjonsleder, Kirurgisk poliklinikk, 74098124
Lise Elden Hustad, Seksjonsleder, Operasjon, 74098036
Lars Gunnar Hågensen, Avdelingsleder, Steril forsyning, 74097946
Laila Fagerstad, Seksjonsleder, Gyn./barsel, 74097971
Kari Auran Sjølyst, Avdelingssykepleier, Medisin H, 74098044
Hilde Sundal, Avdelingsleder, Barn og habilitering, 74097635
Hans Bremer Mejdal, Seksjonsleder, Inntak/kontor/støtte, 74097850
Hanne Kristin Guddingstua, Avdelingssykepleier, Medisinsk overvåkning, 41237284
Gunn-Kristin Hansen, Seksjonsleder, Ortopedisk post 4, 74098189
Gjertrud Vada Wold, Avdelingssykepleier, fys.med.rehab., 74098084
Elin Aanes Haugskott, Seksjonsleder, Kirurgen 3, 74098987
Eli Hoem, Seksjonsleder, Kontor med. avd., 74098785
Eirin Hustad, Seksjonsleder, Kir.1/Gastrokir., 93061634
Christina Fjesme Sundby, Seksjonsleder, Akuttmottaket, 74098493
Bård Voldsund, Seksjonsleder, Medisin A, 74098056
Anne Lise Olsen, Avdelingsleder, Avd. kreftbehandling, 74098850

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4568522298
Stillingsprosent: 100%
Ferievikar
Søknadsfrist: 26.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 26.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Ferievikarer sommer 2023

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no