Publisert 23.01.2023

Fysioterapeut 100 % vikariat

Ved Steinkjer rehabilitering blir det ledig et vikariat på 100% stilling som fysioterapeut i sengeposten. Vikariatet varer fra 01.04.23 – 31.12.23 med mulighet for fast ansettelse etter det.
Steinkjer rehabilitering, hører til i Avdeling for helse, og er et tilbud til hovedsakelig personer over 18 år, som har sammensatte behov og som kan trenge tverrfaglig oppfølging/rehabilitering.
Enheten består av en korttids rehabiliteringsavdeling som for tiden har 15 sengeplasser. Målet for brukerne av døgntilbudet er at de skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne så de kan komme hjem og fungere mest mulig selvstendig.
Enheten har også et dagtilbud for personer som bor hjemme, men som har behov for individuell-/gruppeoppfølging på rehabiliteringssenteret på dagtid, eller som trenger bistand i hjemmet. Å sørge for gode overganger mellom sykehus – DMS – Døgnrehab.sengepost – dagrehabilitering og hjem er en prioritert oppgave.

Kommunale avtalefysioterapeuter, hjelpemiddelteknikere, støtte- og fritidskontakt tjenesten, aktivitørtjenesten, kreftomsorgen, hukommelsesteam, logoped og Frisklivsentral hører også med til enheten

Ved spørsmål, ta kontakt med fysioterapeut Kristin Waadal Hansen, 924 27 443

eller enhetsleder Marit Strugstad, 906 910 38

Arbeidsoppgaver

Enheten ønsker fysioterapeut med kompetanse/erfaring innen rehabilitering, som ser pasienten i et helhetsperspektiv i alle daglige aktiviteter og som vektlegger funksjonelle aktiviteter og trening. Fysioterapeuten må ha fokus på tilretteleggingsmuligheter, samhandling på tvers av yrkesutdanning i en sengepost, være løsningsorientert og positiv. Vi søker en person med evne til å iverksette gode miljøtiltak og aktiviteter, samt bidra til et godt internt arbeidsmiljø.
Samarbeid er vesentlig, da oppfølgingsteam, målmøter, hjemmebesøk og planskriving er en del av de tverrfaglige oppgavene.
 

Kvalifikasjoner

Vi søker offentlig godkjent fysioterapeut med ønske og gjerne erfaring fra å jobbe i et rehabiliteringsteam.

Personlige egenskaper

Vi søker en positiv og løsningsorientert person som kan bistå helhetlig i en sengepost. Dvs også bistå med ADL ved morgenrutiner, frokost etc.

Vi tilbyr

Spennende, tverrfaglige arbeidsoppgaver i nye og moderne lokaler. Personalet er fremoverlent og sosiale og det er rom for nytenking og nyutvikling gjennom prosjektarbeid. Sengeposten har fysioterapeuter, ergoterapeut, sykepleiere, tilsynslege, pleiemedhjelpere og logoped ved behov. Lønn etter kommunal hovedtariffavtale, med pensjonsopptjening i KLP.

 

Kontaktinformasjon

Kristin Waadal Hansen, fysioteraeput, 924 27 443
Marit Strugstad, enhetsleder, 90691038

Arbeidssted

seilmakergata 10
7725 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Referansenr.: 4610526092
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 06.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 06.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Fysioterapeut 100 % vikariat

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Tjenesteenhet døgnrehabilitering, Steinkjer kommune

Adresse: seilmakergata 10 STEINKJER

Hjemmeside: http://www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.