Publisert 14.07.2022

Helsefagarbeider

Vi ønsker DEG med på laget!
Bo og dagtilbudtjenesten, avdeling Veslefrikk og Vinkelen skal
ansette medarbeider i 50% stilling. Stillingen er pr. tiden ved Veslefrikk bofellesskap og medfører turnusarbeid. 

Bo og dagtilbudtjenesten, avdeling Veslefrikk/Vinkelen er en avdeling som yter hjemmetjenester, herunder helsehjelp, opplæring, praktisk og personlig bistand i forhold til dagliglivets gjøremål og aktivisering. Brukermedvirkning er sentralt i gjennomføring av tjenestene. Det legges vekt på bistand som i størst mulig grad fremmer egenmestring. Beboerne mottar tjenester i henhold til enkeltvedtak i helse og omsorgstjenesteloven. De ansatte pålegges gjennom sin stilling å sikre gjennomføring av tjenester i henhold til dette.

Vårt mål er at Veslefrikk/Vinkelen skal være en avdeling med arbeidsglede, der interesse for faget og motivasjon for å utøve gode tjenester står sterkt.

Arbeidsoppgaver

– Målretta miljøarbeid med tanke på utvikling og opprettholdelse av ferdigheter.

– Være en del av primærgruppen for en eller flere beboere

– Bidra til kompetanseheving av tjenesten.

– Samarbeid med pårørende

– Delta på alle oppgaver i dagliglivet til beboerne.

– Samarbeid på tvers av instanser

 

Brukermedvirkning er sentralt i gjennomføring av tjenesten og som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og muligheter. 

Kvalifikasjoner

Helsefagarbeider

– Fortrolig med bruk av relevante IT- verktøy
– Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
– Ha faglig interesse, være ansvarlig, handlekraftig, endringsvillig, kommuniserende, motiverende og helhetstenkende.
– Førerkort klasse B
 

 

Personlige egenskaper

– Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
– Evne til å skape trygge og gode relasjoner
– Evne til å vurdere, prioritere, være fleksibel og tåle endringer
– Engasjert og løsningsfokusert
– Evne til å arbeide selvstendig, samtidig som man er en del av et team
– Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
– Gode datakunnskaper, vi skal inn i et nytt dokumentasjonssystem fom februar-23
– Førerkortklasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler.
For stillinger det er krav om politiattest er det et vilkår at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Kontaktinformasjon

Hanne Skjeflo Skar, Avdelingsleder, 94853107

Arbeidssted

Reinsholm 50
7654 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4545498061
Stillingsprosent: 50%
Fast
Startdato: 05.09.2022
Søknadsfrist: 15.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 15.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Helsefagarbeider

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Veslefrikk og Vinkelen

Adresse: Reinsholm 50 VERDAL

Hjemmeside: verdal.kommune.no

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.