Publisert 14.03.2023

Helsefagarbeider

Bo- og dagtilbudtjenesten, avdeling Ringvegen nord består av Verdal kommunale avlastningsbolig, Bofellesskapet Ringvegen nord og Skolebakken borettslag . 

Ved bofellesskapet Ringvegen nord  og den kommunale avlastningsboligen er det til sammen ledig 4 nattvaktstillinger fom 01.06.23.                                                      Turnusene er ikke ferdigstilt enda, men stillingsprosentene vil være mellom 50-65%. Stillingene bygges opp med fortrinnsvis nattvakter, men den ansatte må påberegne seg en kombinasjon med seinvakter i tillegg.                                                                                                                                               

Her er det tett samarbeid mellom avdelingene. 

Her er det gode utviklingsmuligheter, du vil få brukt dine kunnskaper og bli en del av et spennende og godt arbeidsmiljø. Som helsepersonell forventes det at en holder seg faglig oppdatert og søker nødvendig kunnskap. Ansatte må benytte de plattformene kommunen har besluttet er nødvendig for informasjonsflyt. Alle er pliktig til å bidra til et fult forsvarlig arbeidsmiljø for alle.
Vil du være med på å skape gode og meningsfulle dager for personer med funksjonsnedsettelser? Om du i tillegg har gode samarbeidsevner og er flink til å bygge relasjoner, da er du den vi trenger hos oss !              

Arbeidsoppgaver

Ivareta den enkelte brukers behov for helsehjelp, opplæring, praktisk og personlig bistand  i forhold til dagliglivets gjøremål og aktivisering.
Det legges vekt på bistand som i mest mulig grad fremmer egenmestring og gi brukerens gode opplevelser/aktiviteter ut ifra den enkeltes behov.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter autoriserte helsefagarbeidere. 

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss søkere som:

 • er faglig engasjert.                                                                                                                                                                                              
 • kan jobbe selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 • kan etablere trygge og gode relasjoner.
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, den ansatte må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • har kjennskap og erfaring fra alternative kommunikasjonsformer.
 • er en myndiggjort medarbeider.
 • har erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming. Interesse kan veie opp for manglende erfaring.
 • er fleksibel, løsningsorientert og engasjert. 
 • har god observasjonskompetanse.
 • har erfaring innen psykisk helse.
 • jobber like godt individuelt som i team.                                                                              
 • Bygger sitt arbeide på verdigrunnlaget til Verdal kommune med utgangspunkt i: Åpen ,trygg og modig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.                                                                                     
  Politiattest må fremvises ved ansettelse.      

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø

Lønn i henhold til tariffavtaler og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Ellen Stuberg, Avdelingsleder, 99031455

Arbeidssted

Ringveg Nord 3
7654 VERDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Referansenr.: 4633289339
Stillingsprosent: 65, 50%
Fast
Startdato: 01.06.2023
Søknadsfrist: 27.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 27.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Helsefagarbeider

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Avd. Ringveg Nord

Adresse: Ringveg Nord 3 VERDAL

Hjemmeside: http://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Bo-og-dagtilbudet/

Fakta om Verdal kommune 

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.