Publisert 01.08.2022

Helsefagarbeider 70, 64 og 60 % fast

Sentrum hjemmetjeneste har ansvar for hjemmesykepleie til hjemmeboende i Steinkjer sentrum, og er en av 8 enheter i sektor Hjemmetjenester i helseetaten. Arbeidsoppgavene i kommunehelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, og kravene til fagkompetanse er økende. Vi trenger innovative helsefagarbeidere som ønsker å bidra til å videreutvikle og heve faglig kvalitet i tjenestene! 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre helsetjenester i henhold til vedtak og kontinuerlig evaluere og justere tjenestene ut fra pasientens ressurser, funksjon og behov
 • Ivareta primærkontaktoppgaver, jfr. rollebeskrivelse
 • Dokumentere i fagsystemet
 • Administrere legemidler etter delegasjon
 • Sikre helhetlige og faglig forsvarlige tjenester gjennom tverrfaglig samhandling med kolleger og samarbeidspartnere
 • Bidra i fagutvikling og kompetanseheving gjennom profesjonell utøvelse av faget og veiledning til kolleger og elever/lærlinger 

Kvalifikasjoner

 • Er utdannet helsefagarbeider
 • Er ansvarsfull, tar faglige utfordringer og jobber selvstendig
 • Trives med høyt arbeidstempo, evner å prioritere arbeidsoppgaver ut fra faglige vurderinger og søker bistand fra andre ved behov
 • Er løsningsorientert og pådriver for fag- og tjenesteutvikling
 • Har relasjonelle ferdigheter og samhandler godt med pasienter, pårørende, kolleger og leder
 • Er en positiv og imøtekommende arbeidstaker og kollega
 • Har IKT-ferdigheter og førerkort for bil
 • Har gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • Et utviklingsorientert fag- og arbeidsmiljø med varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Fleksibel turnus
 • Turnus med for tiden helgefrekvens hver 3. helg.
 • God opplæring og personlig veiledning ved behov
 • Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med humor
 • Medlemskap i KLP

Utviklingsarbeidet ved enheten er fundert på et gjensidig forpliktende partssamarbeid, og det legges til rette for og forventes at medarbeiderne bidrar i utviklingen av egen arbeidsplass.

Stillingen innebærer turnusarbeid på dag og kveld, samt for tiden 3. hver helg. Tilsetting skjer for øvrig på gode, kommunale vilkår. Tiltredelse etter nærmere avtale med enhetsleder.

Politiattest må fremlegges ved tilbud om stilling i henhold til Helse- og omsorgstjenestens § 5 – 4, 1. ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Ingrid Wæhre, tlf. 415 01 857 eller fagkoordinator Anne Britt Myhr, tlf. 400 21 894.

    

Kontaktinformasjon

Ingrid Wæhre, enhetsleder, 41501857
Anne Britt Myhr, fagkoordinator, 40021894

Arbeidssted

Seilmakergata 4
7725 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Steinkjer Kommune

Referansenr.:4548746867
Stillingsprosent: 70, 64, 60%
Fast
Søknadsfrist: 05.09.2022

Søknad

Søknadsfrist: 05.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Helsefagarbeider 70, 64 og 60 % fast

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Sentrum hjemmetjenester

Adresse: Seilmakergata 4 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Fra 01.01.20 ble Steinkjer og Verran sammenslått til ny kommune, med ca. 25.000 innbyggere.

Visste du at Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv?
Vi er en åpen, lys og glad kommune, med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. For tiden satser vi sterkt på kultur, helse og oppvekst.

 

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.