Publisert 03.07.2022

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider, hvilende natt. Stillingsstørrelse 76%, lønnsbrøk 47%. 
Verdal kommune, avdeling Veslefrikk og Vinkelen
 
Vi ønsker deg med på laget!
Bo og dagtilbudtjenesten, avdeling Veslefrikk og Vinkelen skal ansette medarbeider i hvilende nattstilling. Stillingen er pr. tiden ved Veslefrikk bofellesskap og medfører turnusarbeid. Stillingen er pr dags dato på natt som hvilende nattvakt, det vil derfor være stillingsstørrelse 76% og lønnsbrøk på 47%.

Arbeidsoppgaver

Ivareta den enkelte beboers behov for helsehjelp, opplæring og praktisk og personlig bistand i forhold til dagliglivets gjøremål og aktivisering, samt andre oppgaver som ligger i stillingsbeskrivelse for miljøarbeider. Det legges vekt på bistand som i størst mulig grad fremmer egenmestring. Brukermedvirkning  er sentralt i gjennomføring av tjenesten og som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og muligheter. 

Kvalifikasjoner

Helsefagarbeider

Personlige egenskaper

– Gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
– Evne til å skape trygge og gode relasjoner
– Evne til å vurdere, prioritere, være fleksibel og tåle endringer
– Engasjert og løsningsfokusert
– Evne til å arbeide selvstendig, samtidig som man er en del av et team
– Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
– Gode datakunnskaper, vi skal inn i et nytt dokumentasjonssystem fom februar-23
– Førerkortklasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. De første 6 måneder av ansettelsesforholdet er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Ved eventuelt internt oppstykk kan det bli annen ledig stilling i avdelingen, oppgi i søknaden om dette er av interesse.
 

Kontaktinformasjon

Hanne Skjeflo Skar, Avdelingsleder, 94853107

Arbeidssted

Reinsholm 50
7654 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4543186692
Stillingsprosent: 76%
Fast
Startdato: 19.09.2022
Søknadsfrist: 15.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 15.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Helsefagarbeider

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Veslefrikk og Vinkelen

Adresse: Reinsholm 50 VERDAL

Hjemmeside: verdal.kommune.no

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.