Publisert 16.03.2023

Helsefagarbeidere

Guldbergaunet bosenter ligger sentrumsnært, og er en del av sektor Hjemmetjenester i etat Helse. Vi  har 64 boenheter/leiligheter, hvorav 4 av disse er korttidsplasser. Bosenteret består av totalt 8 avdelinger fordelt på 2 etasje. 

Arbeidsoppgavene i kommunehelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, og kravene til fagkompetanse er økende. Vi trenger innovative helsefagarbeidere som ønsker å bidra til å videreutvikle og heve faglig kvalitet i tjenestene.

Vi har nå flere ledige helsefagarbeiderstillinger:

 • 2 x 65%,vikariat, med for tiden arbeid på dag/aften og arbeid hver 4.helg. Årsvikariat.
 • 55%, vikariat, med for tiden arbeid på natt og arbeid hver 3.helg. Vikariat frem til 31.01.25. 

Stillingene er ledig for tiltredelse fra 01.06.23
Det bes om at det i søknadsteksten spesifiseres hvilke av stillingene det søkes på.

Arbeidsoppgaver

Sikre faglig forsvarlige tjenester gjennom å:

 • utøve helsefaglige oppgaver med utgangspunkt i den enkelte pasients ressurser og behov
 • samhandle med andre helseinstanser ved behov
 • bidra i fagutvikling og veiledning sammen med kolleger, elever/lærlinger og studenter

Ved Guldbergaunet bosenter vil arbeidsoppgavene gi varierte helsefaglig erfaringer og arbeid i team med dyktige og erfarne kolleger.

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som helsefagarbeider.
  Det åpnes
  for at lærlinger med forventa gjennomført fagprøve høst-23 kan søke. Tilsetting
  vil da kunne skje med forbehold om bestått fagprøve i
  helsefagarbeiderfaget. 
 • Gode språklige ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig, vektlegges samt at IKT-ferdigheter er en forutsetning i alle stillinger.
 • Gyldig politiattest må framvises ved tilbud om stilling i hht. helse- og
  omsorgstjenestelovens § 5-4, 1.ledd.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges ved tilsetting. 
Det er ønskelig at en ved en evt. tilsetting i fast stilling tar veiledningspedagogikk ila de 2 første  ansettelsesårene.

Personen vi søker

 • er løsningsorientert og pådriver for fag- og tjenesteutvikling
 • har relasjonelle ferdigheter og samhandler godt med pasienter, pårørende og kolleger
 • trives med høyt arbeidstempo, fleksibel, evner å prioritere arbeidsoppgaver ut fra faglige vurderinger og søker bistand fra andre ved behov
 • kunne skape faglig engasjement i arbeidsgruppa
 • er en positiv og imøtekommende kollega og arbeidstaker

Vi tilbyr

 • et utviklingsorientert fag- og arbeidsmiljø med varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • fleksibel turnus
 • god opplæring og personlig veiledning ved behov
 • et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø med humor
 • lønn etter kommunal HTA
 • pensjonsopptjening i KLP
 • Gruppeliv og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Hege Grande, enhetsleder, 98900871, hege.grande@steinkjer.kommune.no
Merethe Aspenes Knudtsen, fagkoordinator Guldbergaunet, 96943079, merethe.aspnes.knudtsen@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Steinkjer kommune

Referansenr.: 4636294837
Stillingsprosent: 65, 55%
Vikariat
Startdato: 01.06.2023
Søknadsfrist: 03.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 03.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Helsefagarbeidere

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Guldbergaunet bosenter, Steinkjer kommune

Adresse: STEINKJER

Hjemmeside: http://www.steinkjer.kommune.no

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger innerst i Trondheimsfjorden 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Steinkjer har ca. 25.000 innbyggere, og ligger 2 timer med bil fra Trondheim og rundt 1 time og 40 minutter til flyplassen på Værnes.

Det er togforbindelse både nord og sørover med Nordlandsbanen som passerer gjennom Steinkjer.

Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv. Vi har helsehus med bl.a. legevakt og Distrikts Medisinsk Senter for Inn-Trøndelag.

Her er et godt aktivitets-, kultur- og idrettsmiljø med blant annet skimuligheter sommer som vinter. På Guldbergaunet idrettspark finner du både håndball, fotball og friidrettsbane både inne og ute, samt videregående utdanning med satsing på toppidrett.

Muligheter for gode tur- og aktivitetsopplevelser i skog, fjell og ved sjø for alle aldersgrupper.

Årlig er det mange kulturarrangementer i Steinkjer, som Steinkjerfestivalen, Hilmarfestivalen samt mange andre musikk og kulturbegivenheter. Vi har kino og kulturhus, samt kulturskole.

Kommunes motto er «åpen, lys og glad», med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. Vi har sterk satsing på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.