Publisert 06.07.2022

HR- og organisasjonssjef

HR- og organisasjonssjef

Vi søker etter en utviklingsorientert HR- og organisasjonssjef som skal være en viktig kraft i å realisere våre høye ambisjoner gjennom å ha fokus på å tiltrekke og utvikle kompetanse, og til å være en pådriver i interne endringsprosesser.

 

Arbeidsoppgaver

Du har ledererfaring og bred erfaring fra HR-området. Du må ha erfaring med forhandlinger, lederutvikling og lederstøtte så vel som strategi-, utviklings- og omstillingsarbeid.

Det forventes høy gjennomføringsevne og evne til å skape et dynamisk samarbeid med egne ansatte, ledere og arbeidstagerorganisasjoner basert på kompetanse og tillit. Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning. Det er en fordel med kjennskap til spesialisthelsetjenesten.

Som HR- og organisasjonssjef vil du sitte i administrerende direktørs ledergruppe og stabsledergruppe.  Du vil ha et overordnet ansvar for å videreutvikle og modernisere HR-området i foretaket og sikre stabil drift og utvikling av kritiske forvaltningsoppgaver, inklusive lønn. Viktige satsinger du vil jobbe med er utdanning, rekruttering, medvirkning og utvikling av både ledere og medarbeidere. Dette skal skje innenfor rammene av et godt arbeidsmiljø. Du vil lede HR- og organisasjonsavdelingen med 22 medarbeidere og samarbeide tett med kolleger fra det regionale helseforetaket og med andre i tilsvarende posisjon i helseforetakene i regionen. Du inngår i et faglig nettverk innenfor helseregionen i Midt-Norge, som gir muligheter til innsikt og påvirkning.

HR- og organisasjonssjefen rapporterer til administrerende direktør og vil være en del av foretaksledelsen. Arbeidssted er sykehusene Levanger og Namsos.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med partner Hans Petter Karlsen, tlf. 93425743 eller rådgiver Bjarne Gundersen, tlf. 91827968 i Habberstad. Administrerende direktør Annamaria Forsmark tlf. 45221006, kan også kontaktes.

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

Kontaktinformasjon

Annamaria Forsmark, Administrerende direktør, 45221006
Hans Petter Karlsen, Rekrutterer, +4793425743, hans.petter.karlsen@habberstad.no
Bjarne Gundersen, Rekrutterer, +4791827968, bjarne.gundersen@habberstad.no

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4544114390
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: HR- og organisasjonssjef

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no