Publisert 17.07.2020

Informasjonssikkerhetsansvarlig

Org. nr: – Stillingsident: 4265321717 Presentasjon av stillingen:

Helse Nord- Trøndelag HF har omtrent 3000 ansatte og årlig er det ca 25000 innleggelser og vel 200000 polikliniske konsultasjoner. Det er to sykehus med traumefunksjon, Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, og det er to DPS, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid, som sammen med St Olavs hospital sikrer befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Det er tett samarbeid regionalt i Helse Midt- Norge og med kommunene i regionen om et felles laboratorie- og journalsystem, HMN LAB og Helseplattformen. Direktørens stab består av seks stabsenheter, fag, kvalitet og virksomhetsstyring, HR, økonomi og kommunikasjon. Direktørens stab sikrer saksbehandling og rådgivning innenfor sine fagområder.

HNT søker informasjonssikkerhetsansvarlig:

Informasjonssikkerhetsansvarlig er tillagt utøvende, koordinerende, rådgivende og kontrollerende oppgaver regulert i "Norm for informasjonssikkerhet" samt styringssystem for informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhetsansvarlig vil være sentral i Helse Nord- Trøndelag sitt teamarbeid innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

Stillingen er organisatorisk plassert i Direktørens stab.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjonssikkerhetsansvarlig har det utøvende ansvar for foretakets arbeid med informasjonssikkerhet herunder risikovurdering, avvikshåndtering, forberede ledelsens årlige gjennomgang av bruk av informasjonssikkerhetssystemet, utarbeide intern revisjonsplan samt iverksetting og oppfølging av tiltak
 • Bidra i og styrke teamarbeidet innen informasjonssikkerhet og personvern i Helse Nord- Trøndelag
 • Forstå, analysere og rapportere sikkerhetssituasjonen og holde ledelsen oppdatert på trusselbildet. Vurdere og gi råd om løsningsdesign og nye løsninger/ endringer i etablerte systemer er innenfor akseptabelt risikonivå
 • Bidra i drift og forbedring av styringssystemer for informasjonssikkerhet og utviklingsarbeid
 • Personvern skal tas hensyn til i alle utviklingsfaser og løsninger, og informasjonssystemene må oppfylle personvernprinsippene og ivareta de registrertes rettigheter
 • Ansvar og oppgaver knyttet til implementeringen av GDPR i HNT
 • Utarbeide forslag til føringer for arbeidet med informasjonssikkerhet for å få det forankret i ledelsen, herunder videreutvikling og oppfølging av HNTs styringssystem for informasjonssikkerhet og følge opp at HNT etterlever pålagte og besluttede krav rundt informasjonssikkerhet og IKT sikkerhet
 • Bidra i videreutvikling av sikkerhetskulturen i foretaket. Rådgivning, opplæring, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid innen informasjonssikkert og IKT sikkerhet
 • Legge til rette for at pasienter og andre får kjennskap til og benyttet sine rettigheter
 • Bistå og tilrettelegge i relevante tilsyn
 • Informasjonssikkerhetsansvarlig vil samarbeide tett med informasjonssikkerhetsrådgiver, juridisk rådgiver, IKT- sjef, beredskapssjef, personvernombud og administrerende direktør, stabsledere og klinikklederne
 • Delta i regionalt nettverk innen informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • God kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet
 • Interesse og kunnskap om informasjonssikkerhet og personvern
 • God forståelse for teknologi, og dens betydning for at løsninger og virksomhet fungerer sammen med teknologien

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra innføring av IKT-sikkerhetsløsninger og informasjonssikkerhet
 • Erfaring med arbeid med risikovurderinger og risikostyring innen informasjonssikkerhetsområdet
 • Erfaring fra sikkerhetsløsninger i utviklingsprosjekter, blant annet i sammenheng med skyløsninger
 • Erfaring fra informasjonssikkerhet og /eller IKT sikkerhet i helsesektoren

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Arbeider selvstendig, er strukturert og tar ansvar
 • Analytisk, strukturert og metodisk tilnærming til oppgaver
 • Evne til å skape gode relasjoner
 • Evne til å tenke helhetlig og være løsningsorientert
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Heidi Værdal, Helsefaglig rådgiver, 90895432, heidi.verdal@hnt.no
Ståle Gullbrekken, IKT-sjef, 91160407, stale.gullbrekken@hnt.no
Hilde Fossland, Kvalitetsjef, 93600146, hilde.fossland@hnt.no
Paul Georg Skogen, Fagsjef, 41102510, paulgeorg.skogen@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 1
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Direktørens stab

Referansenr.:4265321717
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 15.09.2020
Søknadsfrist: 15.09.2020

Søknad

Søknadsfrist: 15.09.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Informasjonssikkerhetsansvarlig

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Direktørens stab, Helse Nord-Trøndalag HF

Adresse: Kirkegt. 1 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner. Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no