Publisert 22.06.2022

Kjøkkenassistent

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) er et regionalt tilbud i Helse Midt Norge, opprettet i 2001. Vi tilbyr poliklinisk behandling og døgnbehandling. Vi tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp, men er forpliktet til å gi rask respons til alle våre samarbeidspartnere i regionen, der vi bistår med spesialisert vurdering av alvorlighetsgrad og behov for tvungen psykisk helsevern (TPH).
Vi gir spesialisert behandling til pasienter med spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse. I tillegg til kliniske oppgaver, tilbyr vi undervisning, veiledning og fagutvikling til helsepersonell. 

Behandlingen skjer ved poliklinisk oppfølging eller ved innleggelse på seksjon Levanger. Behandlingen som tilbys er individuell eller i gruppe. All behandling er basert på et tett samarbeid mellom pasient, pårørende, henvisende instans og behandlere i RKSF.

Stillingen er knyttet til sengeposten i RKSF.  

Arbeidsoppgaver

 • Drift av seksjonens kjøkken
 • Spise måltid sammen med pasientene
 • Arbeidet inkluderer planlegging og bestilling av matvarer, husholdningsartikler og lintøy
 • Holde seg faglig oppdatert gjennom blant annet fagdager og søke relevante kurs, seminarer og lignende
 • Bidra til utvikling av seksjonen slik at seksjonens samlede ressurser utnyttes best mulig

Kvalifikasjoner

 • Videregående skole eller tilsvarende
 • Ønskelig med erfaring fra kjøkkendrift
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid og arbeid med spiseforstyrrelser
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til samarbeid, løsningsorientert, selvstendig, tar ansvar og initiativ
 • Det forventes engasjement og deltakelse i seksjonens arbeid for godt arbeidsmiljø
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Inger Anne Sporild, Seksjonsleder, 74098697

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4534996065
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 31.08.2023
Søknadsfrist: 06.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 07.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Kjøkkenassistent

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no