Publisert 16.06.2022

Kjøkkenassistent

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut en 60 % stilling som Kjøkkenassistent ved lokal sikkerhetsseksjon, Levanger. Seksjonen er en nyetablert sikkerhetspsykiatrisk sengepost med 6 senger, og en kompetanseenhet for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri. Seksjonen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med pasientrettet aktivitet både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Seksjonen vil være et tilbud for hele opptaksområdet til klinikken.

Seksjon sikkerhetspsykiatri vil gi et tilbud til pasienter som i hovedsak har alvorlige psykiske lidelser, og som har utfordrende atferd overfor seg selv eller andre. Seksjonen vil samarbeide nært opp mot akuttposten på Levanger, øvrige sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, samt Regional sikkerhetsavdeling ved St.Olavs. Sengeposten har mål om oppstart høsten 2022.

Er du glad i mennesker, har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i team, er en stilling som kjøkkenassistent ved lokal sikkerhet kanskje midt i blinken for deg.

Stillingen innebærer dagarbeid.

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av seksjonens kjøkken.
 • Arbeidet inkluderer planlegging og bestilling av matvarer, husholdningsartikler og lintøy.
 • Bidra til å holde orden i seksjonen.
 • Holde seg faglig oppdatert gjennom blant annet fagdager og søke relevante kurs, seminarer og lignende.
 • Holde kjøkkenpermen med nødvendige dokumenter oppdatert og forløpende ajourført.
 • Bidra til utvikling av seksjon slik at seksjonens samlede ressurser utnyttes best mulig.

Kvalifikasjoner

 • Videregående skole eller tilsvarende.
 • Ønskelig med erfaring fra kjøkkendrift.
 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid.
 • Kjennskap til data
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Du må være covid-19-vaksinert, og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag.
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til samarbeid, løsningsorientert, selvstendig, tar ansvar og initiativ.
 • Det forventes engasjement og deltakelse i seksjonens arbeid for godt arbeidsmiljø.
 • Kjøkkenassistent har en viktig terapeutisk rolle.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Bedriftsidrett.

 

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Bendik Andersen, Prosjektleder, 74 09 86 57 , bendik.andersen@helse-nordtrondelag.no

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 LEVANGER

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for psykisk helsevern og rus

Referansenr.:4537226382
Stillingsprosent: 60%
Fast
Startdato: 03.10.2022
Søknadsfrist: 03.07.2022

Søknad

Søknadsfrist: 03.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Kjøkkenassistent

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon Lokal sikkerhet, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no