Publisert 31.07.2022

Klinikkleder Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger

Sykehuset Levanger er et lokalsykehus med akuttmottak, traumefunksjon og fødetilbud. Som leder for Klinikk for kirurgi på Sykehuset Levanger i Helse Nord- Trøndelag HF, vil du lede en klinikk med svært mange kompetente medarbeidere innen de fleste kirurgiske spesialiteter, ortopedi, anestesi og intensivmedisin, samt onkologi som yter helsehjelp til 140 000 innbyggere i hele vårt opptaksområde.
Gjennom fagledernettverkene og i arbeidet med innføring av Helseplattformen er det etablert et tett regionalt samarbeid, der flere i klinikken og du som klinikkleder vil ha viktige oppgaver. I tråd med regionale planer og gjennom pakkeforløp for kreft, er det en viss funksjonsfordeling mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF innenfor kirurgiske fagområder.
Klinikkleder er en del av foretaksledelsen i helseforetaket, og deltar i direktørens ledergruppe. Klinikkleder har totalansvar for virksomheten i klinikken. Nærmeste overordnede er administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag. 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet
 • Lede og utvikle klinikkens ledergruppe
 • Bidra i ledelsen av helseforetaket som deltaker i administrerende direktørs ledergruppe
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, samt legge til rette for forskning, fagutvikling og jobbglidning mellom fagprofesjonene
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger på overordnet nivå i klinikken, i foretaket og overfor eksterne samarbeidspartnere også på regionalt nivå
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser Sikre samordningsgevinster i egen klinikk og i relasjon til øvrige enheter i foretaket

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på høyskole/ universitetsnivå
 • Relevant helsefaglig bakgrunn og kompetanse er en fordel
 • Ledererfaring med god økonomisk forståelse, gjerne fra helsesektoren
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med god evne til å lytte, involvere og inspirere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samarbeid, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Ansvarlig, robust og helhetstenkende
 • Endringsvillig og handlekraftig
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører, og andre klinikker og funksjoner i helseforetaket

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • En givende og krevende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Store muligheter til å påvirke klinikkens tilbud og det samlede sykehustilbudet i vår region
 • Årlig lederavtale med avstemte mål og resultatforventninger
 • Mulighet for å benytte dine løsningsorienterte evner i spennende utviklingsarbeid
 • Pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon

Annamaria Forsmark, Administrerende direktør, 45221006

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Nord-Trøndelag HF

Referansenr.:4546246474
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.09.2022

Søknad

Søknadsfrist: 01.09.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Klinikkleder Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helse Nord-Trøndelag HF

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no