Publisert 01.07.2020

Kommunedirektør

Org. nr: 938587051 Stillingsident: 4256834924 Presentasjon av stillingen:

Vil du bli Levangers nye kommunedirektør?

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Vi har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Levanger videregående skole, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Som lokalsamfunn er vi opptatt av mangfold og inkludering. Sammen med våre 20.164 engasjerte innbyggere (per 31.12.19) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

Vi søker en engasjert kommunedirektør som er i stand til å skape og utvikle arenaer for samhandling og vekst. Du må være en tydelig og synlig inspirator som legger til rette for utvikling og bærekraft i hele kommunen, og i regionen for øvrig.

Som øverste administrative leder i organisasjonen har du ansvar for å drifte og videreutvikle kommunen i samspill med dyktige medarbeidere, folkevalgte og innbyggere. Dette forutsetter at du som toppleder forstår betydningen av god kommunal drift og forvaltning, samtidig som du er fremtidsrettet og en aktiv pådriver for digitalisering og ny teknologi.

Arbeidsoppgaver

 • Lede administrasjonen forankret i et strategisk perspektiv
 • Lede partssamarbeidet med de ansattes representanter
 • Tilrettelegge for gode og effektive tjenester i nært samarbeid med politisk ledelse
 • Sørge for gode saksutredninger og iverksette politiske vedtak
 • Skape en felles kultur for måloppnåelse
 • Lede utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter
 • Sørge for økonomisk styring som sikrer driftsbalanse og økonomisk handlingsrom
 • Være opptatt av, og en pådriver for, kommunens rolle som samfunnsutvikler lokalt og regionalt
 • Videreutvikle og styrke interkommunalt og regionalt samarbeid

Kommunedirektørens rolle er å sikre at kommunen yter et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne. Det betyr at du har ansvar for at kommunen til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset oppgavene som skal løses.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitets-/høgskole
 • Bred ledererfaring fra offentlig virksomhet eller annen relevant erfaring
 • God økonomiforståelse og erfaring innen økonomistyring
 • Overordnet og helhetlig forståelse av offentlig forvaltning, partssamarbeid og politiske prosesser
 • Erfaring og kompetanse fra omstillingsprosesser
 • Forståelse for samfunns- og næringsutvikling og grensesnitt mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper

For å lykkes som kommunedirektør må du være tydelig, resultatorientert, nytenkende og trygg i lederrollen.

Du er strategisk og utviklingsorientert, med svært gode analytiske evner.

Du må være god på å skape relasjoner og bygge tillit både internt og eksternt. Det legges stor vekt på at du har gode kommunikasjonsevner og utstrakt evne til samarbeid, både med politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Det betyr at mediehåndtering også er en sentral del av jobben.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en attraktiv og spennende lederstilling, der du sammen med politikere og medarbeidere vil få en meget sentral rolle i kommunens videre utvikling.

Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.

Kontaktinformasjon

Anita Ravlo Sand, Ordfører, 95801021
Nina Bakken Bye, Varaordfører, 99752195

Arbeidssted

Håkon den Godes gate 30
7600 Levanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4256834924
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.04.2021
Søknadsfrist: 15.09.2020

Søknad

Søknadsfrist: 15.09.2020

Om stillingen

Stillingstittel: Kommunedirektør

Ansettelsesform: Annet

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune

Adresse: Håkon den Godes gate 30 LEVANGER

Hjemmeside:

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.