Publisert 20.01.2021

Konsulent forvaltning/koordinering

Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4336096554 Presentasjon av stillingen:

Forvaltningskontoret og koordinerende enhet er en stabstjeneste i helseetaten i Steinkjer kommune.
Enheten har 14 ansatte fordelt på 12 årsverk. Kontoret er lokalisert i Steinkjer rådhus, og har ansvar for saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester, kommunale boliger og husbankens boligsosiale virkemidler.
Enheten har systemansvar for helseetatens fagsystem (Profil), elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling (Sampro) og bemannings- lønnssystemet (Capitech).
Vi har nå ledig stilling for konsulent i vår stab, med ønsket tiltredelse fra medio april.

Arbeidsoppgaver

 • Beregninger knyttet til ressurskrevende brukere, PU
 • Capitech, turnuskompetanse
 • Bistand til sektorene innen kostnadsberegning, analyse og rapportering
 • Generell informasjon og veiledning innenfor eget oppgaveområde overfor ledere, samarbeidspartnere og andre
 • Innhenting og kvalitetssikring av dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
 • God faglig forståelse og inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenesten
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Stillingen krever god økonomisk forståelse og kunnskap om styringsverktøy innen kommunaløkonomi
 • Fortrolig med bruk av IT-baserte verktøy
 • Turnuskompetanse
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Arbeider ryddig og med respekt for tidsfrister
 • Tar ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, er løsnings- og mulighetsorientert
 • Selvstendig med god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Referanser bes oppgitt

Vi tilbyr

Mulighet til å være med og utvikle og påvirke et fagområde som er i stadig utvikling.
Et tverrfaglig og utviklingsorientert fag- og arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Solveig Kleven, enhetsleder, 93435261, solveig.kleven@steinkjer.kommune.no
Anita Ulstad, helsesejef, 47294858, anita.ulstad@steinkjer.kommune.no

Arbeidssted

Kongens gt. 39
7713 Steinkjer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag

Referansenr.:4336096554
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 08.02.2021

Søknad

Søknadsfrist: 08.02.2021

Om stillingen

Stillingstittel: Konsulent forvaltning/koordinering

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helseetaten, Steinkjer kommune

Adresse: Kongens gt. 39 STEINKJER

Hjemmeside:

Steinkjer er administrasjonssenteret i Trøndelag fylke. Kommunen ligger 12 mil nord for Trondheim og er Norges geografiske midtpunkt. Fra 01.01.20 ble Steinkjer og Verran sammenslått til ny kommune, med ca. 25.000 innbyggere.

Visste du at Steinkjer er en av landets største jordbrukskommuner, er universitetsby og har et aktivt handelssentrum med et spennende næringsliv?
Vi er en åpen, lys og glad kommune, med sterke historiske røtter og store framtidsambisjoner. For tiden satser vi sterkt på kultur, helse og oppvekst.

Steinkjer kommune er IA-bedrift og opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at også søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, kan bli ført opp på søkerliste. Nærmere opplysninger om hvordan kommunen forvalter Offentleglova gis av personaltjenesten.