Publisert 01.08.2022

Kontaktperson i barneverntjenesten

Verdal barneverntjeneste søker 3 kontaktpersoner i 100 % fast stilling til barn som  bor utenfor foreldrehjemmet med tiltredelse så snart som mulig.   

 
Verdal barneverntjeneste gir tiltak til barn og ungdom i alderen 0-25 år og deres familier. Tjenesten har 21 ansatte og er organisert i tre team; mottak/ undersøkelse, tiltak og omsorg. I tillegg har tjenesten fagkonsulent og merkantil tjeneste, samt barnevernleder og nestleder. Stillingen som er utlyst tilhører omsorgsteamet. Kontaktperson for barn som bor utenfor hjemmet arbeider med barn og unge som kommunen har omsorg for eller som bo utenfor hjemmet som et hjelpetiltak, samt deres foreldre og fosterforeldre. Tjenesten er opptatt av å styrke barnets foreldre knyttet til samvær og tilbakeføring. Samarbeidet mellom barnets foreldre og fosterforeldre er et satsningsområde. Tjenesten er opptatt av ivaretakelse og bistå fosterforeldrene i deres oppgave med å gi barna de beste utviklingsmulighetene.  

 

Verdal barneverntjeneste deltar i interkommunal barnevernvakt og er en del av Innherred læringsnettverk. Det arbeides aktivt med forberedelse av nye oppgaver knyttet til barnevernreformen og ny barnevernlov som trer i kraft fra 2023. Vi vektlegger et nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen.  

Verdal barneverntjenester legger til rette for barns medvirkning og har stort fokus på at kunnskap fra barn og foreldre benyttes til å utvikle tjenesten. Vi har et klart mål om å utvikle et barnevern som samarbeider godt med barn og unge.  

Tjenesten er del av Ressurssenter Oppvekst – ROS. 
Vi kan tilby utfordrende, krevende og givende arbeidsoppgaver i et godt og støttende arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og forvaltningsloven 
 • Oppfølging og samarbeid med barn og unge som bor i fosterhjem/institusjon 
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedtak og planer 
 • Legge til rette for gode samvær og følge opp disse 
 • Samarbeid og endringsarbeid med foreldre som har barn boende utenfor hjemmet 
 • Samarbeid og veiledning av fosterforeldre 
 • Samarbeid med barnehage, skole, hjelpetjenester og andre viktige rundt barnet 
 • Lede barnets tverrfaglige team 
 • Oppfølging av tilsyn med bar i fosterhjem/institusjon 
 • Saksforberedelse til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 
 • Stille som kommunens partsrepresentant i samtaleprosesser og rettsbehandling i ulike rettsinstanser 
 • Legge til rette for bruk av Familieråd 

 

Kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog, sosionom eller annen barnevern og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Relevant videreutdanning (60 st.p.) , eller masterutdanning er ønskelig
 • Veilederkompetanse og kunnskap om traumeforståelse er en fordel 
 • Relevant arbeidserfaring med fosterhjemsarbeid vektlegges
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Erfaring med å legge til rette for medvirkning og samarbeid vil være en fordel
 •  Praksis fra kommunal barneverntjeneste vil bli tillagt stor vekt, samt erfaring med fagprogrammet Familia 
 • Sertifikat på personbil 
 • Den som tilsettes må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse 
 • Må forplikte seg til å inngå i andre team ved behov 

 

Personlige egenskaper

 • God på å etablere og utvikle tillitsfulle relasjoner 
 • Trygg i møte med nye mennesker 
 • Kunne arbeide strukturert og endringsorientert med ressursfokus 
 • Kunne jobbe selvstendig, samtidig som du må være samarbeidsorientert 
 • Være fleksibel og ha evne til å stå i komplekse situasjoner
 • Kan forplikte deg til å jobbe etter barneverntjenestens vedtatte barnesyn og verdier 
 • Kan bidra til å høyne det faglige miljøet, dele kunnskap, samt være med på å ivareta et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

Et godt og inspirerende fagmiljø 
Et positivt kollegafellesskap 
Veiledning på team og i hele kollegiet 
Lønn etter tariff, gode pensjons- og forsikringsordninger 
Kommunen har ordninger med fleksibel arbeidstid 

Kontaktinformasjon

Bente Nestvold, Barnevernsleder, 95075742
Helen Bjørsmo, 92431103, helen.bjorsmo@verdal.kommune.no

Arbeidssted

Rådhusgata 4
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4548775401
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2022
Søknadsfrist: 29.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 29.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Kontaktperson i barneverntjenesten

Ansettelsesform:

Heltid/deltid: Heltid

Sektor:

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Barneverntjenesten

Adresse: Rådhusgata 4 VERDAL

Hjemmeside:

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.