Publisert 14.11.2022

Laboratorieleder HUNT biobank

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen 

HUNT biobank – en regional, nasjonal og internasjonal biobankressurs.

HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver, og lyser med dette ut en fast 100% stilling som laboratorieleder, hvor vi søker etter en leder med relevant fagbakgrunn og erfaring innen styring av daglig laboratoriedrift og tilhørende personalressurser.

HUNT biobank er en nasjonal biobank som forvalter og lagrer biologisk materiale både fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og andre store helseundersøkelser gjennomført i Norge i regi av de fire store universitetene og Folkehelseinstituttet (FHI). For mer informasjon om HUNT, se  HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag – NTNU

HUNT biobank er et avansert laboratorium med flere automatiserte system og roboter som benyttes innenfor ekstrahering, pipettering, alikvotering, analysering, genotyping, prosjektutlevering og langtids fryselagring av biologisk materiale. Det er pt ansatt 12 laboratorieingeniører, som har ulike ansvarsoppgaver knyttet til kompetanse og erfaring. HUNT biobank er en del av HUNT forskningssenter og har beliggenhet i Levanger. Vi er sertifisert etter ISO standard 9001, og vi benytter Extend Quality System (EQS) som kvalitetssystem for prosedyrer og dokumentstyring. HUNT bruker en egenutviklet database (HUBRIS) for lagring, håndtering, sporbarhet og informasjon om våre prøver og tilhørende datamateriale.

Biologisk materiale som forvaltes av HUNT biobank skal gjøres tilgjengelig for mange forskningsmiljø, og som laboratorieleder ved HUNT biobank vil du være en del av et dynamisk miljø med ansvar for koordinering, budsjett og daglig drift av laboratoriet.

Arbeidsted vil være ved HUNT forskningssenter på Levanger. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede daglig drift av laboratoriet i tråd med de retningslinjer som til enhver tid gjelder; herunder overordnet ansvar for koordinering av arbeidsoppgaver og oppfølging av laboratoriets kvalitetsrutiner
 • Holde seg oppdatert på forhold som er av betydning for stillingens ansvarsområde
 • Ha den daglige oversikt over økonomi; utgifter og inntekter tilhørende laboratoriedriften
 • Personalansvar for ansatte ved laboratoriet
 • Motivere, stimulere og inspirere til høy kvalitet og produktivitet og tilstrebe at ansatte ved laboratoriet har den nødvendige kompetanse
 • Overordnet ansvar for helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet ved laboratoriet
 • Videreføre og legge til rette for et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 • Holde seg orientert om biobankens involvering i ulike forskningsaktivteter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå (bioingeniør, kjemiingeniør, sivilingeniør, cand.scient/mastergrad innen relevant fagområde). Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. 
 • Ledererfaring fra laboratoriedrift og lang erfaring fra laboratorievirksomhet med evne til å kunne initiere og koordinere praktisk laboratoriearbeid vil særlig vektlegges
 • Erfaring med HMS-arbeid
 • Erfaring innen planlegging og koordinering av prosjektvirksomhet
 • Erfaring innen planlegging og innkjøring av automatiserte robotsystem for laboratoriedrift med tilhørende valideringsprosesser
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Godt kjent med håndtering av store forskningsprosjekt og har nødvendige kvalifikasjoner knyttet til utlevering av biologisk materiale for dette formål
 • God erfaring innen/med bruk av EQS (extended quality system) relatert til prosedyre- og avviksoppfølging mm. 
 • Generelt gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper 

Vi ser etter deg som 

 • har gode samarbeidsevner og har evne til å skape et positivt arbeidsmiljø
 • har evne til å initiere og gjennomføre aktiviteter
 • trives med høyt arbeidstempo
 • har omstillingsevne
 • tydelig og konstruktiv kommunikasjonsstil
 • er resultat- og prosessorientert
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • er nøyaktig, strukturert og kvalitetsorientert

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

I stillingen som senioringeniør (kode 1181)/sjefsingeniør (kode 1088) vil du lønnes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Marit Næss, tlf.  97710089, e-post marit.nass@ntnu.no  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Anita F Bretun, e-post: anita.f.bretun@ntnu.no

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

 Søknadsfrist: 16.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 16.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Laboratorieleder HUNT biobank

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Adresse: Forskningsveien 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.ntnu.no

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.