Publisert 14.03.2023

Laboratorierådgiver

Avdeling for Laboratoriemedisin (ALM) er organisert i Klinikk for intern service. ALM består i tillegg til egen stabsenhet av fire seksjoner: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger.  Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189.

En del av avdelingens virksomhet er Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser). Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging.  Se www.noklus.no.   

Vi har ledig 50 % fast stilling som laboratorierådgiver.

Jobben som laboratorierådgiver i Noklus er utfordrende og spennende med store muligheter for utvikling og et nært samarbeid med kolleger over hele landet.
Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil i hovedsak innebære opplæring og veiledning i laboratoriearbeid utenfor sykehus i nordre del av Trøndelag (gamle Nord-Trøndelag). 

Dette innebærer veiledningsbesøk og arrangering av kurs for ansatte i hjemmetjeneste, på sykehjem og legekontor. 
Organisatorisk vil stillingen være tilknyttet Avd. for Laboratoriemedisin.  Arbeidssted er pr dato Levanger, men andre løsninger kan vurderes.  

Stillingen kan kombineres med jobb som bioingeniør i ALM.

Det kreves stor grad av selvstendig arbeid og det må påregnes en del reisevirksomhet og bruk av egen bil/leiebil.
Stillingen innebærer også stor kontakt med andre yrkesgrupper, og et inspirerende, landsomfattende samarbeid i Noklus.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør
 • Pedagogisk utdanning og erfaring med opplæring og veiledning er en fordel
 • Generelt gode dataferdigheter, tekstbehandling og presentasjonsprogram
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Må ha vilje og evne til å samhandle med andre yrkesgrupper og ha en motiverende holdning overfor andre
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Det blir lagt stor vekt på evne til samarbeid, fleksibilitet og selvstendig arbeid
 • Må ha «stå på vilje» og kunne takle perioder med stress og høy aktivitet
 • Ansvarsbevisst og lærevillig
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt, både i team og selvstendig
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Må kunne ta ansvar for egen kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • Et landsomfattende og inspirerende samarbeid i Noklus
 • God opplæring
 • Kontakt med andre yrkesgrupper
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er IA-bedrift

Kontaktinformasjon

Randi Rekkebo, Laboratorierådgiver, 47348437, randi.rekkebo@hnt.no
Kjetil Landsem, Avdelingsleder, 74098133, kjetil.landsem@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 2
7600 LEVANGER

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for intern service

Referansenr.: 4635941841
Stillingsprosent: 50%
Fast
Søknadsfrist: 30.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 30.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Laboratorierådgiver

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for intern service, Avdeling for laboratoriemedisin

Adresse: Kirkegt. 2 LEVANGER

Hjemmeside: www.hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no