Publisert 18.01.2023

Lærer, 100 %

Fast stilling i 100 % som lærer i norskopplæring for voksne

Arbeidsoppgaver

Planlegge og gjennomføre undervisning i norsk og samfunnskunnskap for elever på ulike nivå.
Arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter i alle fag.
Samarbeide nært med elever, pedagoger, assistenter, helsearbeidere og andre samarbeidspartnere.
Sørge for at hver enkelt elev opplever mestring, motivasjon og utvikling.
Arbeide for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø for elevene.
Bruke digitale læremidler.
Gjennomføre underveisvurdering, tilbakemelding og refleksjon sammen med elever og kolleger.
Produsere dokumentasjon og skriftlig evaluering. 
Delta i skolens utviklingsarbeid og bidra til profesjonsfellesskapet.  

Kvalifikasjoner

Allmennlærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning med videreutdanning innenfor norsk som andrespråk.
Følgende fagkompetanse vektlegges: Norsk som andrespråk.
Gode norskspråklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig.
IKT: Det forventes gode digitale ferdigheter, og kjennskap til digitale plattformer og hjelpemidler.  
Det er en fordel om du har erfaring innenfor undervisning av elever med norsk som 2.språk,  samt voksenpedagogikk.
Faglige fordypninger samt andre spesielle kvalifikasjoner oppgis i søknaden sammen med oppsett over praksis og referanser (CV).

Personlige egenskaper

Levanger voksenopplæring har behov for en dyktig pedagog som har faglige ambisjoner, og som liker å jobbe i team. Det settes krav om at man er utviklingsorientert og ønsker å bidra i kollektive prosesser for å oppnå et godt læringsmiljø. Som lærer i Levangerskolen forventes det at du viser profesjonalitet i møte med alle elever.

Følgende egenskaper vektlegges:
Samarbeider godt med elever, kolleger og andre fagpersoner. 
Verdier er preget av menneskeverd, likeverd, tilhørighet og inkludering.
Opptatt av mestring for den enkelte.
Motivert, initiativrik og bidrar til en delingskultur.
Ansvarlig, selvstendig, fleksibel og løsningsorientert.
Arbeider strukturert og metodisk, og holder deg faglig oppdatert.
Trives med utfordringer og har evne til hurtig omstilling.
Lojal til skolens rutiner og bestemmelser.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.
Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.
Gode pensjonsordninger, det trekkes 2 % av lønn til pensjonsordning. 
Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. 
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette. 

Kontaktinformasjon

Tommy Furre Holmstrand, Rektor/leder, 90206660

Arbeidssted

Staupslia 41
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Levanger kommune

Referansenr.:4609012816
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 08.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 08.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lærer, 100 %

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Levanger kommune, Voksenopplæring

Adresse: Staupslia 41 LEVANGER

Hjemmeside: http://levanger.kommune.no/Organisasjon/Enheter/Innvandrertjenesten/Sjefgarden-voksenopplaring/

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.238 innbyggere (pr. 1.kvartal 2019) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.