Publisert 19.06.2022

Lærer linja Musikk; Artist

Musikk; Artist(fast 60 — 80 % fra 01.08.22)

Band, hovedinstrument, vokalteknikk, konserter, reise på turnè, låtskriving, innspilling av låter i skolens studio mm.

Linja tar sikte på å gi eleven mulighet til å arbeide og utvikle seg innenfor fagfeltet, bli tryggere på scenen og våge å gi av seg selv. Stikkord for undervisningen vil være å arbeide med eget musikkuttrykk, både utøvende og teoretisk, samspillssituasjoner, låtskriving og arrangering av eget eller andres sangmateriale, opptreden osv. Videre er det ønskelig med noe kompetanse inn mot emner som berører bruk av musikkteknologi (studio/live).

Som lærer på linja vil du ha et hovedansvar for at elevene opplever en god og faglig fundamentert utvikling.

Det har de siste årene vært lagt opp til mye samarbeid med de andre linjene på seksjonen Scene/Produksjon, gjennom for eksempel mindre prosjekt og forestillinger, planlegging og gjennomføring av en ukes turne med egen forestilling, planlegging og gjennomføring av 10-12 dagers studietur til New York.

Det vil i tillegg være aktuelt med undervisning inn mot Kor- og Kulturfag (fellesfag for alle elevene) og valgemner innen musikkfeltet.

Generelt for stillingen:

For stillingen vil det være aktuelt med kontaktlæreransvar og undervisning i skolens øvrige fag ut fra den enkeltes kompetanse. Førerkort for minibuss vil være en fordel. Ansvar for linjenes studieturer.

Det inngår sosialpedagogisk arbeid i stillingene. De tilsatte må ha et kristent livssyn og kunne arbeide i samsvar med skolens pedagogiske og kristne målsetting. Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldene tariffavtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For utfyllende beskrivelse se skolens hjemmeside: www.bakketun.fhs.no. Ved spørsmål, ta kontakt med skolen, tlf. 74049100 eller *rektor@bakketun.fhs.no.*Søknad med nødvendige kopier av attester sendes som post eller e-mail innen 03.07.22 til:

Styret for Bakketun folkehøgskole v/rektor

Volhaugveien 40

7654 Verdal

Tlf. 74049100

E-mail: adm@bakketun.fhs.no

Søknad

Søknadsfrist: 03.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Lærer linja Musikk; Artist

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Bakketun Folkehøgskole

Adresse: Volhaugveien 40 VERDAL

Hjemmeside: https://www.bakketun.fhs.no

Bakketun folkehøgskole er en selvstendig stiftelse tilsluttet Normisjon, region Trøndelag. Skolen ligger i Verdal kommune i Trøndelag. Skolen har internatkapasitet til ca. 90 elever, og en stab på rundt 20 ansatte.

Skolen har et bredt fagtilbud, med linjer innen ulike områder som ekstremsport, reiseliv, global oppmerksomhet, bærekraft, musikk, lyd, teater og kunst.