Publisert 19.06.2022

Lærer linja Sport Extreme Australia – vikariat

Sport Extreme Australia (vikariat 80 % i tidsrommet 01.08.22 — 31.12.22)

Idrett/friluftsliv, klatring, dykking, kiting, off-road sykling mm. Andre former for ekstremidrett vil også kunne være aktuelt. Tema som grunntrening, generelt friluftsliv, sikkerhet og risikovurdering er også sentralt.

Dette er linja som for tiden trekker flest elevsøkere til skolen. Slik opplegget har vært tenkt, har målet vært å gi elevene mulighet til å utfordre og utvikle sine egne grenser innen ulike idretter som enten foregår i mer ekstreme omgivelser, eller hvor aktiviteten utføres mer ekstremt. I begge tilfeller stiller dette krav til både grunntrening, tanker rundt sikkerhet, kunnskap og ferdigheter på mange områder.

Du trenger ikke å ha kompetanse innen alle de ulike aktivitetene linja vil kunne komme til å drive. Bl.a. har vi de siste årene hatt samarbeid med et dykkersenter enten i nærområdet eller ifm. linjas studietur om dykkeropplæringen. Det vil være like viktig å ha evne til organisere og koordinere fagplaner og ulike opplegg på en slik måte at elevene får utforske aktiviteter bredt, samtidig som de i perioder får mulighet til å fordype seg spesielt innen noen områder.

Linja har i flere år lagt opp og reist på kortere og lengre studieturer, både lokalt, i Norge, og til utlandet. En av hovedoppgavene vil være linjas studietur til Thailand og Australia, som har varighet på 4-5 uker.

Generelt for stillingen:

For stillingen vil det være aktuelt med kontaktlæreransvar og undervisning i skolens øvrige fag ut fra den enkeltes kompetanse. Førerkort for minibuss vil være en fordel. Ansvar for linjenes studieturer.

Det inngår sosialpedagogisk arbeid i stillingene. De tilsatte må ha et kristent livssyn og kunne arbeide i samsvar med skolens pedagogiske og kristne målsetting. Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldene tariffavtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

For utfyllende beskrivelse se skolens hjemmeside: www.bakketun.fhs.no. Ved spørsmål, ta kontakt med skolen, tlf. 74049100 eller *rektor@bakketun.fhs.no.*Søknad med nødvendige kopier av attester sendes som post eller e-mail innen 03.07.22 til:

Styret for Bakketun folkehøgskole v/rektor

Volhaugveien 40

7654 Verdal

Tlf. 74049100

E-mail: adm@bakketun.fhs.no

Søknad

Søknadsfrist: 03.07.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Lærer linja Sport Extreme Australia – vikariat

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Bakketun Folkehøgskole

Adresse: Volhaugveien 40 VERDAL

Hjemmeside: https://www.bakketun.fhs.no

Bakketun folkehøgskole er en selvstendig stiftelse tilsluttet Normisjon, region Trøndelag. Skolen ligger i Verdal kommune i Trøndelag. Skolen har internatkapasitet til ca. 90 elever, og en stab på rundt 20 ansatte.

Skolen har et bredt fagtilbud, med linjer innen ulike områder som ekstremsport, reiseliv, global oppmerksomhet, bærekraft, musikk, lyd, teater og kunst.