Publisert 08.03.2023

Lærer/pedagog

Lærerstillinger skoleåret 2023-2024.
 
Vil du være med å videreutvikle skolene våre?
 
Vi søker etter entusiastiske lærere som kan begeistre og bidra til et godt læringsmiljø. Dersom du ønsker deg en skolehverdag i et godt miljø sammen med faglig sterke kolleger og engasjerte elever er Verdalsskolene noe for deg.
 
Våre verdier er åpen – trygg – modig, og et positivt elevsyn, gode lærings- og arbeidsmiljø og gode relasjoner er viktige verdier i vårt arbeid. Det legges vekt på et helsefremmende lærings- og arbeidsmiljø, et godt profesjonsfelleskap og inkluderende praksis.

Det vil fra høsten 01.08.2023 bli ledige lærerstillinger i Verdal kommune, hel- og deltidsstillinger, faste stillinger og vikariat.
 
 Verdal kommune har 6 grunnskoler – du kan lese mer om disse på hjemmesiden vår:
 
Stiklestad skole (1-7)
Verdalsøra barneskole (1-7)
Verdalsøra ungdomsskole (8-10)
Vinne skole (1-7)
Vuku skole (1-10)
Ørmelen skole (1-7)

Dersom du ønsker deg til flere skoler bes du oppgi i søknadsteksten hvilke skoler du søker deg til. 

Ved tilsetting skal det fremvises gyldig politiattest etter Opplæringsloven § 10-9.

Arbeidsoppgaver

– Undervisning på alle trinn ut fra relevant fagkompetanse og utdanning
– Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet
– Kontaktlæreransvar
– Legge til rette for gode læringsarenaer for elevene

Kvalifikasjoner

Pedagogisk utdanning som kvalifiserer for skole (for eksempel allmennlærerutdanning eller GLU 1.-7./5.-10.)
Gode egenskaper innen klasseledelse
Forståelse for god relasjonsbygging
Erfaring med begynneropplæring på småtrinnet
God og oppdatert IKT kunnskap

Undervisningskompetanse på ungdomsskolen i fagene:
– basisfag; norsk, regning og engelsk
– naturfag
– kunst og håndverk
– tysk
– mat og helse
– spesial pedagogikk

Personlige egenskaper

Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger
Du brenner for fagene du underviser i
Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial
Du har engasjement for yrket ditt
Du kombinerer godt humør med tydelig klasseledelse
Du har digital kompetanse, er utviklingsorientert og fleksibel
Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen

Vi tilbyr

Gode arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.

Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover- og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Joar Eklo, Virksomhetsleder skole/SFO, 91133738
Merete Tveita Skrove, Skolefaglig rådgiver, 95152997

Arbeidssted

Fløytarvegen 1, Stekke
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommune

Referansenr.: 4633033406
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 01.04.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lærer/pedagog

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Skole / SFO

Adresse: Fløytarvegen 1, Stekke VERDAL

Hjemmeside: http://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Skole-og-SFO/

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Kværner) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.