Publisert 19.01.2023

Lærer voksenopplæring

Frosta kommune har i løpet av 2022 tatt imot 20 flyktninger fra Ukraina. Som en del av introduksjonsprogrammet skal kommunen tilby språkopplæring, som her vil vær norsk og engelsk. Fordelingen av undervisningstimer pr uke vil være 3 timer engelsk og 12 timer norsk. Voksen opplæringen vil være underlagt Frosta skole, men du vil ha ett tett samarbeid med flyktningetjenesten som har det overordnede ansvaret for integreringen. Flyktningetjenesten har ett godt team som består av en koordinator, boveileder, programrådgiver og språkassistenter. Med dette teamet legges det til rette for at flyktningene skal få mulighet til å skape seg gode liv og delta i samfunnet og felleskapet.
Det er ønske om snarlig tiltredelse. Stillingen har ett engasjement frem til 31.07.23. Attester og vitnemål må sendes vedlagt i søknaden.

Ved ansettelse må det fremlegges godkjent politiattest. Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om unntatt offentligheten, men blir varslet om ønsket ikke kan imøtekommes jmf offentligloven § 25. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning.
 • Oppfølging og undervisning av elever på voksenopplæringen, bla ved tverrfaglig samarbeid.
 • Bidra til elevens trivsel og læring ved å være en trygg og tydelig pedagog.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning i hht. Opplæringsloven.
 • Utenlandsk utdannelse må være NOKUT- godkjent.
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen.
 •  Realkompetanse for undervisning inne voksenopplæring er en fordel.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • God flerkulturell forståelse. 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du evner å skape gode relasjoner med målgruppen og kollegaer.
 • Du har gode samarbeidsevner, er strukturert, løsningsorientert og beslutningsdyktig.
 • Liker å jobbe i flerkulturelt miljø, og kan tilpasse opplæring til deltakernes ulike språknivå.
 • Trygg i rollen som pedagog.

Vi tilbyr

 • Kompetente og engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • En fremtidsrettet arbeidsgiver.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Selvstendig arbeid.
 • Lønn iht. hovedtariffavtalen

Kontaktinformasjon

Frode Nøst, Rektor Frosta skole

Arbeidssted

Fånesvegen 1
7633 Frosta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Frosta kommune

Referansenr.:4609356672
Stillingsprosent: 98,07%
Engasjement
Sluttdato: 31.07.2023
Søknadsfrist: 03.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 03.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lærer voksenopplæring

Ansettelsesform: Engasjement

Heltid/deltid: Deltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Frosta kommune

Adresse: Fånesvegen 1 FROSTA

Hjemmeside: http://www.frosta.kommune.no