Publisert 22.01.2023

Lærling Ambulansefag

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper rundt deg. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.

Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF består av fem seksjonsområder og inngår som en del av Klinikk for prehospitale tjenester. De øvrige avdelingene i klinikken er Pasientreiser og AMK Nord – Trøndelag. Klinikken har ca. 230 medarbeidere.
Ambulanseavdelingen drifter 21 ambulanser fordelt på 13 ambulansestasjoner. Avdelingen har samlet ca. 170 årsverk og ca. 200 medarbeidere.

Det er i dag 17 lærlinger i vår ambulanseavdeling. Vi søker inntil 14 nye lærlinger for perioden 2023 – 2025, med oppstart 1. september 2023. Lærlingene vil bli tildelt lærested på en av våre stasjoner, ut fra ønsker og rangering. Aktuelle stasjoner som lærested er følgende: Rørvik, Grong, Namsos, Verran, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Helse Nord Trøndelag, St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal, samarbeider om opptak av nye lærlinger i Helse Midt-Norge. De som ønsker å søke læreplass ved alle 3 helseforetakene, trenger kun å søke ved ett av disse. Prioriter i søknadsteksten fra 1 til 3 hvor du ønsker læreplass. Da trenger du kun å møte et sted for å gjennomføre intervjuer og fysisk test. 

Dokumentasjon som MÅ vedlegges søknad:
• Vitnemål VG 1 helse og oppvekstfag
• Terminkarakterer/vitnemål VG2 ambulansefag
• Helseattest førerkort gruppe 3
• Kopi av førerkort (for de som har dette)

Søkere som tilbys lærekontrakt må selv dekke kostnader til førerkort kl C1 innen 1. juni første læreår.
Vedkommende som får tilbud om læreplass må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Arbeidsoppgaver

Faglig utvikling er i hovedfokus under hele læretiden, og denne vil variere mellom praktiske og teoretiske tilnærminger til faget. Alle lærlinger i ambulansefaget i Midt-Norge, er tilknyttet samme opplæringskontor, og følger samme modell. Hovedarbeidsoppgavene vil være:
– arbeid i turnus etter gjeldende avtaleverk
– Inngå i beredskap
– observere, undersøke og behandle pasienter

Kvalifikasjoner

 • Bestått VG1 helse og oppvekstfag
 • Bestått VG2 ambulansefag
 • Dokumentasjon prosjekt til fordypning
 • Tilfredsstille språkkrav tilsvarende B2 C1 utarbeidet av Europarådet
 • Være vaksinert for Covid-19, samt følge vaksinasjonsprogrammet for Helse Nord-Trøndelag
 • Bestå fysisk test med følgende krav:
  • Løping 3000 m
   Krav: 16 min
  • Knebøy: Sekk på ryggen tilsvarende 10 kg. Kettlebells/vekter på 3 kg i hver hånd. Avstand mellom føttene skal være en skulderbredde. Bøy ned i hoftene og knærne. Hofteleddet skal være lavere enn kneledd. Vektene i armene skal ikke berøre gulvet.
   Krav: 20 repetisjoner
  • Planken: Bare tærne og underarmene skal være i kontakt med underlaget. Armene skal peke fremover. Når knærne er løftet fra underlaget, og kroppen er strak fra ankler til nakke, startes tidtaking.
   Krav: Strak kropp ihht beskrivelsen i 60 sek
  • Situps: Liggende på rygg med 90 grader i hofte- og kneledd. Kontrollør holder beina fast. Hendene skal holdes på hodet slik at fingrene møtes bak hodet under hele øvelsen. Hendene (fingrene) skal helt berøre gulvet i nedre stilling. I øvre stilling skal vekselvis høyre og venstre albue berøre innside av motsatt kne.
   Krav:10 repetisjoner til hver side ihht beskrivelsen. Totalt 20 repetisjoner
  • Egenerklæring på svømmeferdigheter. Kandidaten bekrefter å beherske følgende:
   –          Hoppe/stupe ut på dypt vann.
   –          Dykke fra overflaten/svømme under vann.
   –          Svømme på mage og rygg.
   –          Puste avslappet og rytmisk tilpasset svømme-art.
   –          Rulle fra mage til rygg, og omvendt. Flyte med så lite bevegelse som mulig.

 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet med tydelig vekt på evne til god kommunikasjon og samarbeid
 • Evne og vilje til å skape gode faglige arenaer, samt refleksjon knyttet til praksis.
 • Gode evner til å drive systematisk kvalitetsarbeid og erfaringsdeling
 • Være løsningsorientert, positiv og engasjert
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Inneha ansvarsbevisste holdninger, og være en god rollemodell
 • Gode evner til å jobbe selvstendig og i team
 • Faglig meget engasjert, med god evne til å se nye løsninger og å bidra til videreutvikling av tjenestene
 • God evne til å opptre ryddig og tillitsskapende i forhold til rolle, oppgaver, ansvar og system
 • Et verdigrunnlag i tråd med HNT sine verdier; trygghet, kvalitet og respekt.

Vi tilbyr

 • En interessant læretid, mulighet til bred kompetanseutvikling gjennom varierte og selvstendige arbeidsoppgaver under kyndig veiledning, i et trygt og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster. Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
 • Individuell veiledning, undervisning og oppfølging
 • Kompetansegivende utrykningskurs kode 160
 • Ansettelse etter gjeldende bestemmelser
 • 2 års læretid i ordnede forhold

Kontaktinformasjon

Per-Anders Skjei, Fagleder, 91183063, per-anders.skjei@hnt.no

Arbeidssted

Kirkegt. 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for prehospitale tjenester

Referansenr.:4603092299
Stillingsprosent: 100%
Utdanningsstilling
Søknadsfrist: 01.03.2023

Søknad

Søknadsfrist: 01.03.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lærling Ambulansefag

Ansettelsesform: Lærling

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for prehospitale tjenester

Adresse: Kirkegt. 1 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no