Publisert 11.01.2023

Lærling IT-driftsfaget – Steinkjer

Har du lyst på en læretid i en stor kunnskapsorganisasjon, der du får bryne deg på mange ulike utfordringer, være en viktig bidragsyter fra første dag og bli knallgod i IKT-faget? Seksjon IKT i Trøndelag fylkeskommune har ledige læreplasser og søker etter deg!

Seksjon IKT er 45 ansatte fordelt mellom Steinkjer og Trondheim, deriblant 7 lærlinger. Til sommeren har vi 3 ledige plasser, 2 av disse innenfor IT-drift. Til sammen hjelper vi 600 ansatte på fylkeshusene på begge lokasjoner samt alle fylkeskommunale tannklinikker, og vi er 2.linje for IKT-ansvarlige ved de videregående skolene.

Begreper som Azure, Cloud, AD, SCCM og Intune, enten du allerede har hørt om de eller ikke, blir raskt en del av ditt daglige språk hos oss. Det vil være muligheter for å fordype seg i de ulike systemene og påvirke egen jobbhverdag. Her vil du finne engasjerte kollegaer som alle har problemløsning i blodet, teknologi i hjertet og digitalisering på hjernen. Vi har flere kompetansegrupper innenfor ulike fagfelt, som både vil støtte deg i din faglige utvikling og gi muligheter for bred vekst på reisen mot fagbrevet.

Vi oppfordrer elever som går VG2 Informasjonsteknologi til å søke på stillingen. Legg med karakterutskrift fra terminoppgjørene ved søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Som lærling ved seksjon IKT vil du få mulighet til å jobbe med oppgaver knyttet til alle målene i læreplanen for IT-driftsfaget
 • Drift og vedlikehold av virksomhetens IKT-systemer
 • Informasjonssikkerhet
 • Etikk og personvern
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
 • Rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer
 • Service og brukerstøtte

Kvalifikasjoner

 • Fullfører og består VG2 Informasjonsteknologi våren 2023
 • Motivert for å lære faget
 • Arbeidsvillig og pliktoppfyllende
 • Gode kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er motivert og har engasjement for faget
 • Du er nysgjerrig og åpen
 • Du er serviceinnstilt
 • Du tar ansvar for og eierskap til arbeidsoppgavene
 • Du arbeider systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du behandler fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte

Vi tilbyr

 • En spennende, aktiv og utfordrende læretid
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • God faglig oppfølging
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk for lærlinger

Kontaktinformasjon

Henrik Stjern Vanebo, Teamleder Team brukeropplevelse, 97192194, henva@trondelagfylke.no
Per Gunnar Wigen, Fagansvarlig lærlinger, 90010290, perwi@trondelagfylke.no

Arbeidssted

Seilmakergata 2
7725 Steinkjer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Trøndelag fylkeskommune

Referansenr.:4603268616
Stillingsprosent: 100%
Lærling
Startdato: 01.08.2023
Sluttdato: 31.07.2025
Søknadsfrist: 05.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 05.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lærling IT-driftsfaget – Steinkjer

Ansettelsesform: Lærling

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Seksjon IKT, Team Brukeropplevelse, Trøndelag fylkeskommune

Adresse: Seilmakergata 2 STEINKJER

Hjemmeside:

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.