Publisert 08.01.2023

Landbruksdirektør

Om stillingen

Spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø med dyktige kollegaer.

Trøndelag står for en betydelig del av Norges landbruksproduksjon. Statsforvalteren har viktige oppgaver knyttet til gjennomføring av nasjonal landbrukspolitikk.

Som landbruksdirektør vil du jobbe tett med kommuner, statlige etater så vel som organisasjoner og landbruksrelaterte aktører.

Du vil ha ansvar for landbruksavdelingen, herunder resultater, økonomi og utvikling, prioritering av oppgaver og ressurser.

Som direktør inngår du i statsforvalterens ledergruppe og har medansvar for helheten i embetets virksomhet. Dette innebærer å ivareta samordning, kulturbygging og å delta i utformingen av våre samlede prioriteringer og oppgaveløsning. 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Solid ledererfaring
 • God forståelse for og erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med endrings- og utviklingsprosesser 

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og inneha førerkort minimum klasse B. 

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • God kjennskap til og forståelse for landbrukssektorens betydning og rolle
 • Evne til å se sammenheng mellom eget og andre fagfelt
 • Evne til å navigere i et komplekst aktørbilde, hvor interessene kan sprike og tematikken ofte er politisk ladet
 • Inkluderende og tillitsskapende lederstil
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i møte med andre så vel som i det offentlige rom
 • At du er engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og resultatorientert

Vi tilbyr

 • Gode velferdsordninger og god låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som direktør, stillingskode 1062, (kr 950.000 – kr. 1.150.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere. 

Arbeidsvilkår

Stillingen er en ledende stilling og fritatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jf. AML § 10-12. Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Stillingen har kontorsted Steinkjer, men det forutsettes også tilstedeværelse på kontoret i Trondheim. Du må regne med reisevirksomhet utover dette. 

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må vedlegges søknaden.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med vår rådgiver v/Haavard Klemetsen i Badenoch & Clark (tlf. 467 49 848) eller statsforvalter Frank Jenssen (tlf. 916 72 830).

Søknad

Søknadsfrist: 31.01.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Landbruksdirektør

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Statsforvalteren i Trøndelag

Adresse: Strandvegen 38 STEINKJER

Hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen, og er viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.  Statsforvalteren i Trøndelag har ca.270 ansatte. 

Landbruksavdelingen har et særlig ansvar for statsforvalterens oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk regionalt og lokalt, og har flere utviklings- og forvaltningsoppgaver.

Avdelingen har 30 motiverte og kompetente medarbeidere i Steinkjer og Trondheim, fordelt på to seksjoner: Skog og areal samt Jordbruk og mat.