Publisert 17.11.2022

Landbruksrådgiver

Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommune i øst. Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn, i tillegg til at Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen.

Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde, samtidig som kommunen er en viktig turistkommune for Trøndelag. Innbyggertallet i kommunen er i overkant av 2.600 personer. Dette tallet dobler seg på sommerhalvåret. Kommunen er bl.a. kjent for Norges eldste lagting, som hadde sitt sete her like ved middelalderkirken Logtun. Videre har kommunen øya Tautra med sin kulturarv og yrende fugleliv, samt Frosta utvalgte kulturlandskap der landbruket historisk sett og frem til i dag har spilt en viktig rolle.

Frosta er en av de viktigste jordbrukskommune i Trøndelag, og er kjent for sitt gode klima og frodige jordareal. 23 km2 av kommunens totale areal (75 km2) består i dag av dyrka mark, hvor det har vært tradisjon for å produsere grønnsaker. Kommunen er derfor omtalt som Trondheims kjøkkenhage. Landbruket er en naturlig viktig del av kommunen som skaper store verdier knyttet til tradisjonelt jordbruk, gir arbeidsplasser, men også verdiskapning innen bygdenæringer og turisme.
Dette er det en målsetting om å videreføre. 

Arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til virksomheten landbruk og miljø, som er del av etaten Organisasjon og Samfunn.

 • Du vil være del av et lag som har som mål å bygge en fremtidsrettet kommuneadministrasjon.
 • Du skal sikre at landbruket fortsetter utviklingen i tråd med nasjonale mål og rammer, samt FNs bærekraftsmål.
 • Du skal også arbeide og veilede aktivt inn mot landbruksnæringen og aktørene som driver landbruk på Frosta, og stimulere til innovasjon og bærekraftig utvikling innenfor sektoren. I tillegg ligger oppgaver som behandling av tilskuddsordninger, utbyggingsspørsmål, jordlov- og konsesjonsbehandling naturlig til stillingen, samt diverse veiledning- og kontrolloppgaver innen temaet landbruk.

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor – innen jord-/plante- eller husdyrfag.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er ønskelig.
 • God, norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God serviceinnstilling og samarbeidsegenskaper.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Førerkort for personbil, klasse B.

Personlig egnethet vektlegges. 

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper som engasjement, struktur og fleksibilitet er ønskelig.
 • Du er initiativrik og lett å komme i prat med, og bidrar aktivt med å bygge opp vårt fagmiljø innen landbruksforvaltning i kommunen.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen et område med høy aktivitet.
 • Stor grad av selvstendighet.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Lønn etter avtale, med god kommunal pensjons- og forsikringsordning.

 

Du vil bli en del av en fin gjeng som vil mye og får til mer.

Frosta kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jf. offentleglova § 25.
Alle søknader sendes elektronisk via vårt søkesystem. Referanser, attester og vitnemål sendes vedlagt i søknaden.  
Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til virksomhetsleder Håvard Kvernmo mob: 97412701

Kontaktinformasjon

Håvard Kvernmo, Virksomhetsleder landbruk og miljø

Arbeidssted

Fånesvegen 1
7633 Frosta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Frosta kommune

Referansenr.:4587936750
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 28.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Landbruksrådgiver

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Frosta kommune

Adresse: Fånesvegen 1 FROSTA

Hjemmeside: http://www.frosta.kommune.no