Publisert 01.08.2022

Leder Frisklivssentral Verdal kommune

Leder for Frisklivssentralen har fag-, personal- og økonomiansvar for Frisklivssentralen og Elvebredden.

Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste. Målet er å fremme helse og forebygge sykdom til Verdal kommune sine innbyggere. Målgruppen for frisklivssentralens helsetilbud er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom, og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud.
Frisklivssentralen skal bidra til redusert sykdomsbyrde og sammenhengende helsetjenester, og være en samarbeidspartner i Verdal kommunes folkehelsearbeid.

Elvebredden er et lavterskel dagtilbud som skal bidra til et mangfold av aktivitetstilbud for aldersgruppen 18 år og oppover. Elvebredden har en koordinator som ivaretar daglig drift.  

Arbeidsoppgaver

 

 • Ledelse av Frisklivssentralen og Elvebredden. Dette innebærer fagansvar for sentralen og dagaktivitetstilbudet. Budsjett og økonomiansvar.
 • Bidra til tjenesteutvikling i helse og omsorg.
 • Rapportering til virksomhetsleder og deltakelse i hjemmetjenesten sitt lederteam. 
 • Være med å drifte det daglige tilbudet ved Frisklivssentralen. Du må kunne delta i utøvelse av det daglige tilbudet tjenesten til enhver tid tilbyr. Dette kan være gruppe – og eller individuell oppfølging av tjenestemottakerne. 

Kvalifikasjoner

 • Faglig ansvarlig for frisklivssentralen må være autorisert helsepersonell med minimum tre års høyere utdanning.
 • Formell lederutdanning og / eller ledererfaring.
 • MI utdanning (Motivernde intervju) eller annen relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Erfaring med forebyggende, helsefremmende og / eller mestrende arbeid er ogå en fordel.

 

Personlige egenskaper

Vi vektlegger personlig egnethet ved ansettelse og søker deg som

 • har god ferdighet med å lede i endring og er utviklingsorietert. Frisklivssentralen er under videre utvikling for å kunne imøtekomme Verdal kommune sin demografi og helsefremming / mestringstilbud knyttet til dette. 
 • gode samhandlingsegenskaper. Det forventes at du legger til rette for dynamisk samarbeid med egne ansatte og organisasjonen.
 • evner å arbeide godt selvstending, beslutningsdyktig og er strukturert.
 • er initiativrik og har god gjennomføringskraft. 
 • god forståelse av samspillet mellom politisk ledelse og administrativ ledelse. 

Vi tilbyr

 • en etablert Frisklivssentral siden 2012.
 • en spennende jobb med utvikling av Frisklivssentralen som skal gi kunnskapsbaserte helsefremmende og forebyggende tilbud til kommunens innbyggere fremover.
 • lønn etter gjeldende tariff.
 • lederstøtte i lederteam hjemmetjenesten.
 • gode pensjon og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon

Linda Iren Rennemo, Virksomhetsleder, 93426870

Arbeidssted

Vektargata 9
7650 Verdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Verdal kommune

Referansenr.:4548521452
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 23.08.2022

Søknad

Søknadsfrist: 23.08.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Leder Frisklivssentral Verdal kommune

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Verdal kommune, Hjemmetjenesten

Adresse: Vektargata 9 VERDAL

Hjemmeside:

Verdal er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal (nå Aker Solutions) på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal Industripark er landets tredje største og en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere. Nord Universitet tilbyr i Verdal som et av tre studiesteder i landet bachelor-utdanning for skuespillere. Spelet om Heilag Olav er et historisk friluftsteater som fremføres hver sommer under Olsok-dagene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Våre verdier er lojalitet, ærlighet og respekt, og disse verdiene skal særprege både vårt interne arbeid og våre møter med innbyggere og samarbeidspartnere. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over en milliard kroner.