Publisert 15.03.2023

Ledig stilling som ettårig prosjektmedarbeider, «Historienes Trøndelag»

Museene i Sør-Trøndelag, Museene Arven, Museet Midt, NTNU Vitenskapsmuseet, Saemien Sijte, og Trøndelag Reiseliv fikk i 2023 bevilget midler til samarbeidsprosjektet <<Historienes Trøndelag>>. Prosjektet har som mål å løfte Trøndelag som kulturhistorisk opplevelsesregion i årene fram mot nasjonaljubileet i 2030 . Dette skal både bidra til å styrke lokal kultur- og historiekompetanse og engasjement blant innbyggerne i Trøndelag, og løfte Trøndelag som attraktivt reisemål for kulturinteresserte tilreisende.

En sentral del av prosjektet er å løfte formidlingen av samisk kultur og historie på regionens museer og kulturelle møteplasser. Dette skal prioriteres som første fase i prosjektet. Vi søker derfor en prosjektmedarbeider til en ettårig stilling. Vedkommende skal, i samråd med og under veiledning fra Saemien Sijte, bidra til et forsterket samarbeid mellom prosjektets parter innenfor det oppgitte fokusområdet. Dette vil innebære et spesielt fokus på følgende:

 • kompetansebygging knyttet til samisk historie, kultur og språk
 • bidra til å identifisere samiske historier ved de ulike museene med utgangspunkt i samlinger, immateriell kulturarv og nærområdene
 • bidra til å styrke synligheten til det samiske, og spesielt det sørsamiske, perspektivet i fremstillingen av regionens historier

Vi søker deg som har god kunnskap i samisk kultur og historie, og et sterkt engasjement for både kulturarv og å bidra til å synliggjøre Trøndelag som en del av Saepmie.

Kvalifikasjoner:

 • Kompetanse i samisk kultur- og samfunnsforhold vektlegges sterkt.
 • Skriftlig og muntlig kompetanse i sørsamisk språk vektlegges
 • Høyere utdanning innenfor relevante fag eller relevant yrkeskompetanse
 • Forståelse for og/eller erfaring fra formidlings- og/eller museumsarbeid
 • Forståelse for og/eller erfaring fra reiselivsarbeid
 • God på relasjonsbygging og samarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet

Hovedarbeidssted vil være Saemien Sijte i Snåsa. En del arbeidstid vil også legges til de øvrige museene og Trøndelag reiseliv. En del reisning må påberegnes.

For mer informasjon om stillingen kontakt

Karen Espelund, direktør Museene i Sør-Trøndelag (leder i styringsgruppa) telefon90 66 31 35

Birgitta Fossum, direktør Saemien Sijte (arbeidsgiver) telefon948 56 586

Søknad med CV sendespost@saemiensijte.no

Søknad

Søknadsfrist: 16.04.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Ledig stilling som ettårig prosjektmedarbeider, «Historienes Trøndelag»

Ansettelsesform: Prosjekt

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Stiftelsen Saemien Sijte

Adresse: Snåsavegen 340 SNÅSA

Hjemmeside: https://saemiensijte.no/

Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Snåsa er en tospråklig kommune, det vil si at sørsamisk og norsk er likestilte språk i kommunen.

Som eneste sørsamiske museum har Saemien Sijte nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur i hele det sørsamiske området -- et område som strekker seg fra Saltfjellet i nord til Engerdal i sør.

Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten. Dette gjør at Saemien Sijte i dag besitter en solid kunnskap og kompetanse på samisk kultur og historie.