Publisert 21.09.2022

Ledige stillinger som FAGKONSULENTER i region Midt- Norge

Ønsker du å bli del av et kompetanseteam med hovedfokus på kvalitet i helsetjenestene? Ecura Bo og Habilitering opplever at våre tjenester er ettertraktet, og vi trenger derfor flere dyktige ansatte med på laget. Vi formidler tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.

Vi stiller høye krav til kvaliteten i tjenestene våre, og kan skilte med en personalgruppe der over 50% har en relevant bachelorgrad. Det er ønskelig med videreutdanning eller mastergrad uten at det er et absolutt krav. Fagkonsulenter hos oss blir en del av en nasjonal Fagenhet bestående av rutinert og anerkjente fagpersoner. Stillingene vil være knyttet til våre avdelinger i Trondheim og Levanger.

Ansvarsområder:

 • Utarbeidelse av og oppfølging av fagsystemer og prosedyrer i tiltakene
 • Veiledning og kompetansehevende tiltak for personell
 • Samarbeid med oppdragsgivere, spesialisthelsetjenester og andre instanser
 • Følge opp vedtak, registrering og rapportering

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie, eller andre helse- sosiale- og/eller pedagogisk/psykologiske fag
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunnskap og interesse for målrettet miljøarbeid/miljøterapi og anvendt atferdsanalyse
 • Formal — eller realkompetanse i veiledning

Vi vektlegger følgende:

 • Erfaring med læringsutfordringer/ utfordrende atferd
 • Kjennskap til aktuelt lovverk, herunder god kjennskap til KHOL §9
 • Trives med selvstendig og intensivt arbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Mulighet for å være med på å utvikle tjenesteområdet sammen med dyktige kolleger
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid/særlig uavhengig stilling

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Fagleder Monica Hansen

Monica.hansen@ecura.no eller mobil: 454 72 666

Fagdirektør Jonny Finstad

Jonny.finstad@ecura.no eller mobil 977 64 371

Søknadsfrist: 16.10.22

Søknad

Søknadsfrist: 16.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Ledige stillinger som FAGKONSULENTER i region Midt- Norge

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Privat

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Ecura Bo og Habilitering

Adresse: EKNE

Hjemmeside: https://ecura.no/

Ecura ble etablert i 2016 og yter helse -og omsorgstjenester innenfor flere områder som hjemmetjenester, BPA, rusbehandling og bo- og omsorgstjenester over hele Norge. Ecura Bo og Habilitering AS yter heldøgns bo- og omsorgstjenester til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser. I tillegg leverer vi veiledningstjenester, kurs og andre kompetansehevende tiltak innen ulike helsetjenester. Med satsing på kompetanse, teknologi og innovativ tenkning bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap. Ecura har pr. i dag over 1700 ansatte.