Publisert 05.12.2022

Lege i spesialisering i onkologi 

Hei! Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i onkologi, trenger å gjøre noe annet i en periode, venter på LIS1-tjeneste eller ønsker et år på sykehus. Ønsker du å bli en del av et fagfelt i rivende utvikling, der du som lege kan utvikle deg innen faget onkologi? Ønsker du å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt og høyt kvalifisert arbeidsmiljø, i nyoppussede lokaler der arbeidstiden er familievennlig? Vi søker deg som ønsker å jobbe i Levanger i vakre Trøndelag, der naturen er rett utenfor døra og levekostnadene overkommelig. 

Vi har ledig 2 LIS3-stillinger ved Avdeling for kreftbehandling på Sykehuset Levanger.

I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kollegaer fra ulike faggrupper. Foretakets verdier kvalitet, trygghet og respekt er grunnleggende for vår virksomhet.

Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akuttfunksjon, nedslagsfelt for 100 000 innbyggere, passe stort til å gi varierte og interessante oppgaver, lite nok til at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Avdeling for kreftbehandling er organisert i Kirurgisk klinikk og består av kreftpoliklinikk og palliativt team. Forskning er en viktig del av vår aktivitet. Onkologi er et spennende fag i rask utvikling, og pasientmassen er stadig voksende.

Vi har fire erfarne overleger i onkologi, to ledige LIS3, en palliatør og en svært kompetent sykepleiestab.
Avdelingen driver utelukkende poliklinisk, vaktfri virksomhet. Vi jobber tett mot kirurgiske sengeposter hvor kreftpasientene er innlagt. For stråleterapi henvises pasienter til St. Olavs hospital. Det er et godt faglig samarbeid og felles undervisning med Kreftklinikken, St. Olavs hospital.

I 2022 utførte vi nesten 5500 konsultasjoner og over 2000 kurbehandlinger. Sykehusets gynekologer, lungeleger og hematologer har ansvar for pasienter med respektive kreftdiagnoser. Palliativt team har sin virksomhet i form av egen poliklinikk, tilsyn på sengepostene og hjemmebesøk.

Avdelingen er godkjent utdanningssted for onkologi for spesialiseringsperiode på inntil 2,5 år. Vi tilbyr et utdanningsløp som inkluderer spesialiseringstid ved indremedisinsk avdeling, inkludert hematologi og lungemedisin og  2 år ved St. Olavs Hospital (kreftklinikken, inkludert ett års tjeneste ved stråleseksjonen). Det er god mulighet til å kombinere klinisk virksomhet med forskningsaktivitet da to overleger i avdelingen har veilederkompetanse for potensielle phd-stipendiater. 
Avdelingen har et trygt arbeidsmiljø hvor kompetanseoverføring, opplæring og veiledning av nytilsatte er et prioritert område. 

Se informasjon om utdanningsløpet Her 

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søker til fast stilling må ha gjennomført LIS1-tjeneste.
 • Søkere som venter på LIS1-tjeneste eller ønsker praksis på sykehus kan være aktuelle for vikariat
 • Relevant praksis vil bli vektlagt og må dokumenteres.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, selvstendig og målbevisst
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert
 • Faglig interesse og engasjement for onkologi og evne/vilje til å holde seg faglig oppdatert
 • Indre motivasjon til å gjøre en god jobb og sammen med dyktige kolleger videreutvikle avdelingen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Både faglige og personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Tåle høyt arbeidstempo

Vi tilbyr

 • Et godt og oversiktlig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og et veldig godt samarbeidsklima mellom alle yrkesgrupper
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Nyoppussede lokaler

Kontaktinformasjon

Anne Lise Olsen, Avdelingsleder, 74098850

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kirurgi

Referansenr.:4593556690
Stillingsprosent: 100%
Fast, Vikariat
Søknadsfrist: 28.02.2023

Søknad

Søknadsfrist: 28.02.2023

Om stillingen

Stillingstittel: Lege i spesialisering i onkologi 

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avdeling for kreftbehandling, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no