Publisert 19.07.2022

Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi

Ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger har stor aktivitet innen øyeblikkelig hjelp og elektiv kirurgi og har kompetanse innen protesekirurgi, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi, artroskopisk kirurgi, barneortopedi, skadekirurgi og infeksjoner. Sykehuset Levanger er akuttsykehus med traumefunksjon og ortopediske leger deltar i traumeteam. Vi har ledig stilling som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi. 

Arbeidsoppgaver

  • Utdanningsstilling i ortopedisk kirurgi med 8-delt vaktordning.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Godkjent turnustjeneste/LIS1-tjeneste
  • Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

  • Evne til selvstendig arbeid
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Fleksibilitet
  • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Kontaktinformasjon

Elisabeth Strugstad, Avdelingsoverlege, 74098000

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kirurgi

Referansenr.:4546489852
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 03.10.2022

Søknad

Søknadsfrist: 03.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside: hnt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no