Publisert 09.11.2022

Lege i spesialisering pediatri

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag lyser ut et ledig vikariat som lege i spesialisering innen pediatri /LIS3


Levanger har rundt 20.000 innbyggere og er en av 23 kommuner i nedslagsfeltet til Barne- og habiliteringsavdelingen i Helse Nord-Trøndelag (HNT).
Levanger ligger omtrent 80 km nord for Trondheim og 50 km fra Værnes Lufthavn. Flytiden Værnes-Gardermoen er 1 time.
Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Klinikk for kvinne, barn og familie – KBF, er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinne, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen, dette gir en unik mulighet til å bli kjent med hele pediatrifaget på et sted.

Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP), Gynekologi og fødeavdeling i Levanger og Gynekologi og fødeavdeling i Namsos.

Barne- og ungdomsposten i HNT består av følgende:

Sykehuset Levanger

 • Seksjon sengepost for barn og unge fra 0-18 år
 • Seksjon for premature og syke nyfødte 
 • Enhet for dagbehandling
 • Poliklinikker

 

Sykehuset Namsos:

 • Poliklinikk 

 

Barne- habiliteringsavdelingen i Helse Nord Trøndelag lyser ut et vikariat som lege i spesialisering i barnesykdommer.


Oppstartsdato: 1/1-23 eller etter avtale.

Interesserte som er under LIS1-utdanning kan søke og kan evt. få oppstartsdato ved endt utdanning.

Utdanningsløpet som spesialist vil foregå i Barne- og habilitetingsavdelingen i HNT, under veiledning av overlege, en siste perioden før godkjenningen må gjennomføres på St Olavs hospital i Trondheim som organiseres av oss i HNT sammen med barneklinikken på St Olavs. Hos oss får du som LIS3 alle obligatoriske kurs når de passer i forløpet.

Du kan lese mer om spesialisering i barnesykdommer her:

 Spesialisering i barnesykdommer – hnt.no

Barne- og habiliteringsavdelingen er organisert med egen seksjon for leger, ledet av seksjonsleder/avdelingsoverlege.

Håper du finner dette interessant – Vi gleder oss til å høre fra deg! 🙂

Arbeidsoppgaver

Stillingen er plassert ved sykehuset Levanger. Avdelingen har per dato 7-delt LIS-vakt.
Arbeidsoppgaver vil være daglig postarbeid, vaktarbeid, dagbehandling, poliklinikk og medisinsk avstandsoppfølging.
Barne- og ungdomsposten er en aktiv avdeling med ø-hjelpsmottak i avdelingen, stor variasjon i  arbeidsoppgaver og en fin, variert og spennende pasientgruppe i aldersspennet 0-18 år.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • Erfaring fra fagfeltet er ønskelig men ikke et krav
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Du har interesse for fagfeltet og et sterkt faglig engasjement
 • Du verdsetter og bidrar til gode samarbeid
 • Du kommuniserer godt med pasienter, pårørende og kolleger 
 • Du setter pris på et faglig fellesskap der vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre  
 • Du er fleksibel, tar initiativ og bidrar til nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt     
 • Den som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr. Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • En spennende og variert arbeidshverdag innenfor et bredt fagområde med rotasjon mellom
 • sengepost, enhet premature og syke nyfødte og poliklinikk.
 • Nærmeste leder er avdelingsoverlege.
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Hilde Sundal, Avdelingsleder, 74097635

Arbeidssted

Kirkegt. 1
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for kvinne, barn og familie

Referansenr.:4583680685
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 31.08.2023
Søknadsfrist: 19.12.2022

Søknad

Søknadsfrist: 19.12.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Lege i spesialisering pediatri

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Klinikk for kvinne, barn og familie

Adresse: Kirkegt. 1 LEVANGER

Hjemmeside: http://www.helse-midt.no

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no