Publisert 20.09.2022

Lege i Spesialisering – radiologi

 

Levanger har ca 20.000 innbyggere og er ett av fire tettsteder i sykehusets nedslagsfelt. Levanger ligger ca. 80 km nord for Trondheim og 50 km fra sentral storflyplass (Værnes Lufthavn). Flytiden Værnes-Oslo er 1 time. Levanger kommune har godt utbygd skoleverk, et rikt kulturliv og har en variert natur mellom fjord og fjell med gode muligheter for friluftsliv.  

Avdelingen utfører et bredt spekter av undersøkelser innenfor alle modaliteter og har en moderne utstyrspark.  Vi driver avansert diagnostikk innenfor alle fagområder med alle modaliteter. Avdelingen har for øyeblikket 10 overlegestillinger, og 8 stillinger for leger i spesialisering. Det er døgnkontinuerlig drift, og alle LIS går normalt 8-delt primærvakt med aktiv arbeidstid hele døgnet. 

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen er godkjent for utdanning til spesialiteten radiologi med inntil 3,5 år. Det settes av opptil 3 måneder opplæring før vakt. 

Avdelingen er organisert i felles klinikk som går på tvers av HNT og St. Olavs, og alle LIS på Levanger er sikret gjennomstrømningstilling ved St. Olavs. for å fullføre spesialiseringen. 

Vi tilbyr en variert og spennende arbeidsplass, der du blir en del av et effektivt arbeidsmiljø, med faglig kompetente kollegaer.  

Du kan lese mer om spesialiteten radiologi HER

Arbeidsoppgaver

  • Delta i den daglige driften på avdelingen, herunder utføre/tolke og beskrive de fleste typer undersøkelser som inngår i spesialistutdanningen for radiologer, delta i undervisning internt og utad mot klinikere og studenter.
  • Delta i primærvaktsjikt, for tiden 8-delt turnus.
  • Avdelingen tilbyr gode muligheter for faglig utvikling med henblikk på kursdeltagelse.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege
  • Primært lege med gjennomført LIS 1 og evt. annen erfaring. Også nyutdannede leger uten LIS-1 tjeneste oppfordres til å søke
  • Interesse for, eller tidligere erfaring med forskning er ønskelig.

Personlige egenskaper

Må ha evnen til å jobbe systematisk og nøyaktig i samarbeid med kollegene på avdelingen og sykehuset for øvrig

Vi tilbyr

Et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø og en spennende arbeidshverdag innenfor et fagfelt i rask utvikling.

Fleksibel oppstart

Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.

Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Rune Wagnild, Avdelingsleder, 74097797

Arbeidssted

Kirkegata 2
7600 Levanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Klinikk for bildediagnostikk

Referansenr.:4545409619
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Startdato: 01.01.2023

Søknad

Søknadsfrist: 23.10.2022

Om stillingen

Stillingstittel: Lege i Spesialisering – radiologi

Ansettelsesform: Vikariat

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Offentlig

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Avdeling for bildediagnostikk, Klinikk for bildediagnostikk Sykehuset Levanger 

Adresse: Kirkegata 2 LEVANGER

Hjemmeside:

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no