Publisert 19.05.2020

MENINGSFULLT OG UTFORDRENDE – VI SØKER FOSTERHJEM

Vil du ha Norges mest meningsfulle jobb? Ønsker du å utgjøre en forskjell for de barna/ungdommene som virkelig trenger det? Vi søker trygge, stødige og rause voksne som vil være profesjonell forelder på heltid. Barn og unge er ulike og det er behov for et mangfold av ulike type familier.

Hva innebærer det å være forsterket fosterhjem?

I et forsterket fosterhjem har en av de voksne oppdrag som fosterhjem på full tid, og må være fristilt fra andre arbeidsoppgaver. Fosterhjemmet må være motivert for å ta imot tilpasset opplæring og oppfølging i form av kursing og veiledning, samtidig vil fosterhjemmet bli en del av et kollegialt fellesskap sammen med andre fosterhjem. Du/dere skaper et hjem for barn/ungdom som har særlig behov for trygghet og tilpasset omsorg. Som fosterforelder kan du fylle et liv med mening. I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige hverdagen det trenger. Til tider er det en krevende oppgave, men det viktigste er å gi barna og ungdommene en trygg hverdag med omsorg, medvirkning og utviklingsmuligheter.

Vi leter etter stabile par mellom 30 og 57 år som:

 • har god psykisk og fysisk helse.
 • har erfaring med å ha omsorg for barn.
 • har evnen til å stå i krevende situasjoner over kortere og lengre perioder, og samtidig være gode omsorgsgivere.
 • er villig til å ta imot veiledning
 • er motiverte og løsningsorienterte
 • har eget rom for barnet/ ungdommen.
 • Ikke har hjemmeboende barn under 10år, helst over 16 år
 • har førerkort og tilgang på egen bil.
 • forstår, snakker og skriver godt norsk.

Har du erfaring med lignende arbeid er det en fordel, men ikke et krav.

For å bli forsterket fosterhjem hos oss må tilfredsstillende helse- og politiattest leveres, samt at alle må gjennomgå en klarstillingsprosess og herunder delta i forberedende kurs. Du/ dere kan ikke være sykemeldt eller uføretrygdet på godkjenningstidspunktet.

Vi kan tilby;

 • Tett og regelmessig oppfølging fra egen fagkonsulent
 • 24 timers beredskap
 • Lønn etter utdanning og erfaring (fra kr. 429 000 — kr. 549 000)
 • Månedlig utgiftsdekning
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Fagfellesskap

Dersom du/ dere ønsker å utgjøre en forskjell for barn eller ungdom, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Om arbeidsgiveren:

Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. Vi driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede, og legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører. Vi har valgt oss fire kjerneverdier som skal prege hvordan vi tenker og alt vi gjør.

Kjerneverdiene er:

Helhjertet og Raus

Dristig og Solid

Vårt slagord er:

"Det finnes alltid muligheter"

Det forplikter oss til å ikke gi opp, men å finne nye veier å gå med de som ønsker at vi skal gå sammen med dem. Hvert enkelt menneske angår oss, og vi er innstilt på å gjøre dristige valg og strekke oss litt lenger.

Søknad

Søknadsfrist: Snarest

Om stillingen

Stillingstittel: MENINGSFULLT OG UTFORDRENDE – VI SØKER FOSTERHJEM

Ansettelsesform: Engasjement

Heltid/deltid: Heltid

Sektor: Ikke oppgitt

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Crux Hjem Steinkjer

Adresse:

Hjemmeside: https://stiftelsencrux.no/

CRUX oppvekst - hjem er en del av den landsdekkende, diakonale og ideelle stiftelsen CRUX som arbeider bredt innenfor helse- og sosialsektoren. Vi er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet og jobber målorganisert. Vårt barnevern er inndelt i tre enheter: institusjon, oppfølging og hjem. Dette sikrer høy faglig kvalitet i vårt arbeid på tvers av avdelinger og lokasjoner.